682/1948

Annettu Helsingissä 23. päivänä syyskuuta 1948

Laki avioliittolain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan avioliittolain voimaanpanosta 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetun lain 4 § näin kuuluvaksi:

Avioliittolain 39, 40 ja 46―51 §:n sekä III ja V osan säännöksiä on soveltuvilta kohdin noudatettava myöskin sellaisiin puolisoihin nähden, jotka ovat menneet avioliittoon ennen sen voimaantuloa. Arvosteltaessa kumpaisenkin puolison kykyä ottaa osaa perheen elatukseen on tällöin otettava huomioon sen omaisuuden suuruus, jota hän vallitsee.

Kun vaimo tahtoo luovuttaa tai velasta kiinnityttää avioliittolain 38 §:ssä tarkoitettua omaisuutta, jonka hän avioliittolain voimaan tultua on saanut perintönä, lahjana tai testamentin nojalla ja johon toisella puolisolla on naimaosa, noudattakoon, mitä sanotussa lainkohdassa sekä avioliittolain 40 §:ssä on säädetty.

Jos puolisot ovat saaneet pesäeron, on, sen jälkeen kun tuomion suhteen on menetelty, niinkuin avioliittolain 43 §:ssä sanotaan avioehtosopimuksista, ja jako on toimitettu, sanottua lakia sellaisenaan heihin sovellettava; älköön kuitenkaan toisella puolisolla olko avio-oikeutta toisen omaisuuteen, ellei avioehtosopimuksin toisin määrätä. Paitsi niissä tapauksissa, jolloin pesäero tätä ennen on voitu myöntää, olkoon puolisoilla oikeus saada pesäero myöskin, kun ovat siitä yksimieliset.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1948.

Helsingissä 23. päivänä syyskuuta 1948

Tasavallan Presidentti
J. K. Paasikivi

Oikeusministeri
Tauno Suontausta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.