968./1946

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1947.

Laki valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminnan tarkastuksesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §.

Valtiontalouden tarkastusvirastolla on oikeus valvoa ja tarkastaa sellaisen osakeyhtiön toimintaa, jonka osakkeista valtio omistaa enemmän kuin puolet. Sama koskee myöskin osakeyhtiötä, jonka osakkeista tässä tarkoitetut osakeyhtiöt tai ne ja valtio omistavat yhteensä enemmän kuin puolet.

2 §.

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun osakeyhtiön toiminnan tarkastuksessa on erityistä huomiota kiinnitettävä osakeyhtiön varojen käytön ja sijoitusten tarkoituksenmukaisuuteen.

3 §.

Suorittaessaan tässä laissa määrättyjä tehtäviä valtiontalouden tarkastusvirastolla on ne oikeudet, joista säädetään valtiontalouden tarkastuksesta 23 päivänä joulukuuta 1947 (967/47) annetun lain 6 ja 7 §:ssä. Huomautukset, joihin tarkastus antaa aihetta, on tarkastusviraston tehtävä sille valtion viranomaiselle, jonka alaisena osakeyhtiö toimii.

Tarkastusviraston on toimitettava valtiontilintarkastajille näiden pyytämät, puheena olevia osakeyhtiöitä koskevat selvitykset ja asiakirjat.

4 §.

Tarkempia määräyksiä tämän lain soveltamiseksi annetaan tarvittaessa asetuksella.

5 §.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1948.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1947.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.

Valtiovarainministeri
Ralf Törngren.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.