735/1947

Päätetty julkaistavaksi 3 päivänä lokakuuta 1947.

Muutos Eduskunnan pankkivaltuusmiesten johtosääntöön.

Eduskunta on 12 päivänä syyskuuta 1947 päättänyt muuttaa ja vahvistaa Eduskunnan 2 päivänä maaliskuuta 1926 vahvistaman Eduskunnan pankkivaltuusmiesten johtosäännön 14 §:n, sellaisena kuin se on muutettu Eduskunnan päätöksellä 22 päivältä tammikuuta 1943, näin kuuluvaksi:

14 §.

Pankkivaltuusmies, joka on velvollinen olemaan osallisena kaikissa valtuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa, saa pankin varoista vuotuista palkkiota kolmekymmentäkuusituhatta markkaa ja matkakulujen korvauksen. Muut pankkivaltuusmiehet saavat vuotuista palkkiota kaksikymmentäseitsemäntuhatta markkaa ja matkakulujen korvauksen. Puheenjohtajalle suoritetaan lisäksi kahdeksantoistatuhannen markan vuotuinen palkkio. Pankkivaltuusmiesten palkkio suoritetaan kuukausittain jälkeen päin. Jos pankkivaltuusmies ei jonakin kuukautena, jonka aikana pankkivaltuusmiehet ovat kokoontuneet, ole ollut saapuvilla yhdessäkään kokouksessa, ei palkkiota hänelle siltä kuukaudelta suoriteta.

Pankkivaltuusmiesten sihteerin palkkion sekä heidän kansliansa tarverahat määräävät valtuusmiehet:

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 1947.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.

Ministeri
Onni Hiltunen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.