623/1947

Annettu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1947.

Laki kauppakaaren 10 luvun 11 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kauppakaaren 10 luvun 11 § näin kuuluvaksi:

11 §.

Jos kaksi tai useammat ovat menneet takaukseen tekemättä ehtoa vastuun jaosta, vastatkoon kukin sitoumuksesta omasta ja toistensa puolesta.

Kun joku takaajista on maksanut velan, olkoon hänellä oikeus periä jokaiselta toiselta yhteistakaajalta tämän osuus. Jos joku näistä on ilmeisesti maksukyvytön tai jos hänen oleskelupaikkansa on tuntematon, maksakoon kukin muista yhteistakaajista osuutensa vajauksesta. Sama olkoon laki, milloin se, joka on maksanut velan, on toiselta yhteistakaajalta vaatinut tämän osuutta tai tarkoituksenmukaisella tavalla lähettänyt ilmoituksen vaatimuksestaan eikä maksua ole sen jälkeen kuukauden kuluessa suoritettu. Takaajan yhteistakaajaan kohdistuva takautumissaaminen vanhentuu vuoden kuluttua siitä päivästä, jolloin hänellä on oikeus vaatia sellaista saamista yhteistakaajalta; ja vanhentumisen keskeyttää takautumissaamista koskevan asian vireillepaneminen tuomioistuimessa tai ulosotonhaltijan luona.


Tämä laki, jolla kumotaan takausmiehen edesvastausvelvollisuuden tarkemmasta määräämisestä 24 päivänä helmikuuta 1873 annetun asetuksen 4 §, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1948. Ennen lain voimaantuloa tehtyihin takaussitoumuksiin sovellettakoon kuitenkin aikaisempaa lakia.

Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1947.

Tasavallan Presidentti
J. K. Paasikivi.

Oikeusministeri
Eino Pekkala.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.