549/1947

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1947.

Laki Suomen Pankin ohjesäännön 24 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Suomen Pankin 21 päivänä joulukuuta 1925 annetun ohjesäännön 24 §, sellaisena kuin se on 5 päivänä maaliskuuta 1943 annetussa laissa (205/43), näin kuuluvaksi:

24 §

Pankin virkain ja tointen haltijain eläkeoikeudesta on oleva voimassa, mitä pankkivaltuusmiesten vahvistamassa eläkesäänössä määrätään. Eläke ei saa olla suurempi kuin 60 % virkaan tai toimeen kuuluvasta peruspalkasta ja enintään voimassa olevassa valtion viran tai toimen haltijan oikeudesta eläkkeeseen annetussa laissa säädetyn korkeimman eläkkeen määräinen.

Viran tai toimen haltijan eläkeoikeutta älköön vähennettäkö siitä, mitä se oli, kun hänet virkaan tai toimeen nimitettiin.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1947.

Tasavallan Presidentti
J.K. PAASIKIVI.

Ministeri
Onni Hiltunen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.