150/1943

Päätetty julkaistavaksi 12 päivänä helmikuuta 1943.

Muutos Eduskunnan pankkivaltuusmiesten johtosääntöön.

Eduskunta on 22 päivänä tammikuuta 1943 päättänyt muuttaa ja vahvistaa Eduskunnan 2 päivänä maaliskuuta 1926 vahvistaman Eduskunnan pankkivaltuusmiesten johtosäännön 14 §, sellaisena kuin se on muutettu Eduskunnan päätöksellä 16 päivältä joulukuuta 1938, näin kuuluvaksi:

14 §.

Pankkivaltuusmies, joka on velvollinen olemaan osallisena kaikissa valtuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa, saa pankin varoista vuotuista palkkiota kaksikymmentäneljätuhatta markkaa ja matkakulujen korvauksen. Muut pankkivaltuusmiehet saavat vuotuista palkkiota kahdeksantoistatuhatta markkaa ja matkakulujen korvauksen. Puheenjohtajalle suoritetaan lisäksi kahdentoistatuhannen markan vuotuinen palkkio. Pankkivaltuusmiesten palkkio suoritetaan kuukausittain jälkeen päin. Jos pankkivaltuusmies ei jonakin kuukautena, jonka aikana pankkivaltuusmiehet ovat kokoontuneet, ole ollut saapuvilla yhdessäkään kokouksessa, ei palkkiota hänelle siltä kuukaudelta suoriteta.

Pankkivaltuusmiesten sihteerin palkkion sekä heidän kansliansa tarverahat määräävät valtuusmiehet.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1943.

Tasavallan Presidentti
RISTO RYTI.

Valtiovarainministeri
Väinö Tanner.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.