598/1942

Annettu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1942.

Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan perintö- ja lahjaverosta 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun lain 14 § näin kuuluvaksi:

14 §.

Perintöveroa maksetaan:

I veroluokassa seuraavan asteikon mukaan:

Verotettavan osuuden arvo markkaa Vero % osuuden alarajan kohdalla Veron vakioerä markkaa Vero % alarajan yli menevästä osasta
20,000– 40,000 2 400 4
40,000– 80,000 3 1,200 5
80,000– 160,000 4 3,200 6
160,000– 320,000 5 8,000 8
320,000– 640,000 6.5 20,800 9.5
640,000– 1,280,000 8 51,200 11
1.280,000– 2,240,000 9.5 121,600 13
2.240,000– Vero 11 markkaa täydeltä sadalta markalta;

II veroluokassa asteikon mukainen vero kaksinkertaisena;

III veroluokassa asteikon mukainen vero kolminkertaisena; sekä

IV veroluokassa asteikon mukainen vero viisinkertaisena.

Milloin verotettavan osuuden arvo on yli 1,000,000 markan, maksettakoon 1 momentin mukaan lasketun veron lisäksi seuraavan asteikon mukainen lisävero:

Verottavan osuuden arvo markkaa Lisevero % osuuden alarajan kohdalla Liseväron vakioerä markkaa Lisevero % alarajan yli menevästä osasta
1,000,000– 2,000,000 10
2,000,000– 4,000,000 5 100,000 15
4,000,000– 8,000,000 10 400.000 20
8,000.000– 16.000,000 15 1,200.000 25
16,000,000– 32.000,000 20 3,200,000 30
32,000,000– tai enemmän Vero 25 markkaa täydeltä sadalta markalta

Edellä 2 momentissa mainittua lisäveroa ei määrätä, jos perinnönjättäjä, maan ollessa sodassa tai sitä vastaavassa tilantessa on sotilaallisen toiminnan yhteydessä kaatunut tai muuten saanut surmansa taikka myöhemmin kahden vuoden aikana kuollut edellä tarkoitetun sotilaallisen toiminnan johdosta vammaan tai tautiin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1942. Älköön siinä säädettyä lisäveroa kuitenkaan määrättäkö jälkeen 31 päivän joulukuuta 1947.

Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1942.

Tasavallan Presidentti
RISTO RYTI.

Valtiovarainministeri
Väinö Tanner.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.