144./1942

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1942.

Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain 3 §, sellaisena kuin se on 20 päivänä syyskuuta 1939 annetussa laissa, näin kuuluvaksi:

3 §.

Valtioneuvostolle kuuluvista asioista käsittelee:

valtioneuvoston kanslia, joka on pääministerin alainen, asiat, jotka koskevat valtiopäivistä johtuvia muodollisia toimenpiteitä, valtioneuvostoa sekä asiain käsittelyjärjestystä valtion yleistä tilastoa ja valtion julkaisutoimintaa, sekä sellaiset muut valtioneuvostossa käsiteltävät asiat, jotka eivät kohdistu minkään ministeriön toimialaan;

ulkoasininministeriö asiat, jotka johtuvat Suomen suhteista ulkovaltoihin;

olkeusministeriö asiat, jotka koskevat oikeudenhoitoa, lainsäädäntöä asioissa, jotka eivät kuulu muun ministeriön toimialaan, sekä vankeinhoitoa, niin myös valtiollisia vaaleja;

sisänsiainministeriö asiat, jotka koskevat yleistä järjestystä ja turvallisuutta, sisäistä hallintoa sekä yleistä terveydenhoitoa:

puolustusministeriö asiat, jotka koskevat valtakunnan puolustusta ja puolustusvoimia;

valtiovarainministeriö asiat, jotka koskevat valtion tulo- ja menoarviota, maan rahalaitosta, raha-asioita ja verotointa sekä maan talouselämän kehittämistä kansantalouden vaatimusten mukaan;

opetusministeriö asiat, jotka koskevat yleistä opetustointa, evankelis-luterilaista ja kreikkalaiskatolista kirkkoa sekä muita uskonnollisia yhdyskuntia, tiedettä ja taidetta sekä urheilua;

maatalousministeriö asiat, jotka koskevat maataloutta, metsätaloutta, maanmittausta, asutustoimintaa, eläinlääkintää sekä metsästystä ja kalastusta;

kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö asiat, jotka koskevat liikennettä, posti- ja lennätinlaitosta, valtion koskia ja vesilaitoksia, valtion rakennustoimintaa sekä muita yleisiä töitä;

kauppa- ja teollisuusministeriö asiat, jotka koskevat kauppaa, vuorityötä, teollisuutta ja ammattikasvatusta sekä merenkulkua;

sosiaaliministeriö asiat, jotka koskevat työoloja ja niiden yhteydessä olevia kysymyksiä, vakuutusta, köyhäinhoitoa, lastensuojelua, sosiaalitilastoa, siirtolaisuutta sekä raittiustyötä ja väkijuomia; sekä

kansanhuoltoministeriö, milloin se on asetettu, asiat, jotka koskevat väestön toimeentulon turvaamista sekä talouselämän ja työvoiman käytön säännöstelyä sodan tai muun poikkeuksellisen tilanteen aikana ja niitä tarkoittavia valmisteluja, mikäli niitä ei ole jätetty jollekin muulle ministeriölle.

Tarkempia säännöksiä asioiden jakautumisesta valtioneuvoston kanslian ja ministeriöiden kesken annetaan asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 23 päivänä helmikuuta 1942.

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1942.

Tasavallan Presidentti
RISTO RYTI.

Pääministeri
J. W. Rangell.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.