123/1938

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1938.

Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräistä naapuruussuhteista 13 päivänä helmikuuta 1920 annetun lain 19 § näin kuuluvaksi:

19 §.

Ennenkuin päätös annetaan asiassa, josta 18 §:ssä on mainittu, on hakijan kustannuksella pidettävä paikalliskatselmus. Katselmukseen on kutsuttava naapuri, joka omistaa välittömästi vieressä olevan maan, ja on siitä kuulutuksella, joka on ilmoitettava sillä tavoin, kuin kunnallisten kuulutusten ilmoittamisesta paikkakunnalla on määrätty, tieto annettava muille, jotka lähistössä omistavat tahi nautintaoikeudella hallitsevat maata tai huoneistoa. Jos asia on toimitettu maaherran käsiteltäväksi ja anomuksen harkitaan koskevan muutakin paikkakuntaa, on senkin paikkakunnan maistraattia tai kunnallislautakuntaa kuultava.

Mitä edellä on säädetty, sovellettakoon, kun lupaa laitoksen perustamiseen on maaherralta haettu.

Tutkittaessa 1 momentissa mainittua anomusta on myös otettava huomioon, onko paikka luonnonsuhteitten taikka muiden syiden takia erityisen sovelias laitoksen perustamiseen, niin myös, onko sellainen laitos jo ennestään paikkakunnalla olemassa. Jos asian arvostelemiseksi erityinen selvitys on tarpeen, hankittakoon se hakijan kustannuksella.

Maistraatin tahi kunnallislautakunnan päätökseen tyytymätön olkoon oikeutettu valituksella hakemaan muutosta maaherralta kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kuin päätös on tiedoksipantu kaupungissa maistraattiin ja maalla kunnan ilmoitustaululle.

Maaherran päätökseen haetaan muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kuudenkymmenen päivän kuluessa siitä, kuin päätös on annettu.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1938.

Tasavallan Presidentti
KYÖSTI KALLIO.

Oikeusministeri
A. E. Rautavaara.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.