240/1934

Annettu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 1934.

Laki valtiopäiväjärjestyksen 7 ja 13 §:n muuttamisesta.

Eduskunna päätöksen mukaisesti, joka on tehty 13 päivänä tammikuuta 1928 annetun valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, muutetaan sanotun valtiopäiväjärjestyksen 7 ja 13 §, niistä 7 § sellaisena, kuin se on 18 päivänä marraskuuta 1930 annetussa laissa, näin kuuluvaksi:

7 §

Vaalikelpoinen edustajaksi on, asuinpaikkaan katsomatta, jokainen, joka on vaalioikeutettu.

Se, joka on tuomittu rangaistukseen valtio- tai maanpetoksesta, osallisuudesta sellaiseen rikokseen tai sellaisen rikoksen valmistelusta taikka yrityksestä, olkoon kuitenkin vailla vaalikelpoisuutta edustajaksi aina kuudennen kalenterivuoden loppuun siitä, kuin hän on täydelleen kärsinyt rangaistuksensa ja siihen liittyvät muut rangaistusseuraamukset. Vaalikelpoisuutta vailla on niin ikään se, joka on syytteessä tässä momentissa mainitusta rikoksesta tai jota vastaan sellaisesta rikoksesta nostettavaa syytettä varten asianomainen syyttäjä on jättänyt syytekirjelmän oikeuteen.

13 §

Edustajaa älköön syytteeseen pantako älköönkä häneltä vapautta riistettäkö hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden taikka muun asian käsittelyssä noudattamansa menettelyn tähden, jollei eduskunta päätöksellä, jota vähintään viisi kuudesosaa tai, milloin kysymyksessä on 7 §:n 2 momentissa mainittu rikos, enemmistö annetuista äänistä on äänestyksessä kannattanut, ole siihen suostunut.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1934.

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 1934.

Tasavallan Presidentti
P.E. SVINHUFVUD.

Oikeusministeri
Eric J. Serlachius.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.