277./1933

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1933.

Laki hallitusmuodon 49 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty siinä järjestyksessä, kuin valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetään, muutetaan 17 päivänä heinäkuuta 1919 annetun hallitusmuodon 49 § näin kuuluvaksi:

49 §.

Varsinaisilla valtiopäivillä on, siinä järjestyksessä, kuin eduskunnan puhemiehen vaalista on säädetty, kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittava eteväksi laintuntijaksi tietty mies eduskunnan oikeusasiamiehenä valvomaan, eduskunnan hänelle laatiman johtosäännön mukaan, lakien noudattamista tuomioistuinten ja muiden viranomaisten toiminnassa. Samassa järjestyksessä ja samaksi ajaksi valitaan myöskin varamies oikeusasiamiehen estettynä ollessa hoitamaan hänen tehtäviänsa.

Oikeusasiamiehellä on sama oikeus kuin oikeuskanslerilla olla saapuvilla valtioneuvoston, tuomioistuinten ja virastojen istunnoissa, saada tieto valtioneuvoston ja sen ministeriöiden, tuomioistuinten ynnä muiden viranomaisten pöytäkirjoista sekä, laissa virallisista syyttäjistä säädetyllä vastuunalaisuudella, ajaa tai ajattaa syytettä virheestä tai laiminlyönnistä virkatoimissa.

Toiminnastaan sekä lainkäytön tilasta ja lainsäädännössä havaitsemistaan puutteista oikeusasiamiehen tulee joka vuodelta antaa eduskunnalle kertomus.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1933.

Tasavallan Presidentti
P. E. SVINHUFVUD.

Oikeusministeri
Eric J. Serlachius.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.