147/1931

Annettu Helsingissä, 21 päivänä huhtikuuta 1931.

Laki eräistä naapuruussuhteista helmikuun 13 päivänä 1920 annetun lain 14 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan helmikuun 13 päivänä 1920 eräistä naapuruussuhteista annetun lain 14 § näin kuuluvaksi:

14 §.

Jos rakennus on niin rakennettu, että se osaksi on toisen maalla taikka lähempänä sitä, kuin 1 ja 2 §:ssä taikka kaupungin tai maalaiskunnan rakennusjärjestyksessä sanotaan taikka voimassaoleva asemakaava tai rakennussunnitelma ynnä niihin kuuluvat määräykset sallivat, ja ellei rakentaminen ole tapahtunut vasten parempaa tietoa taikka törkeästä huolimattomuudesta, olkoon naapuri, joka ei, sen jälkeen kuin on alettu rakentaa rajan yli taikka lähemmäksi, kuin edellä on mainittu, viipymättä sitä vastaan ole tehnyt huomautusta, velvollinen sallimaan rakennuksen jäämisen paikoilleen, jos sen purkaminen, toisenlaiseksi rakentaminen taikka muuttaminen aiheuttaisi naapurille johtuvaan haittaan ja rakennuksen arvoon nähden suhteettoman suurta vahinkoa.

Siitä oikeutensa loukkaamisesta, jota naapuri kärsii, tulee hänen kuitenkin, niin kauvan kuin sitä kestää, saada korvaus. Jos rakennus osaksi on hänen maallaan, on tämä korvaus suoritettava vuotuisena kiinteistöstä menevänä maksuna. Maksun suuruuden vahvistakoon tuomioistuin, annettuaan, milloin katsoo sen tarpeelliseksi, niille henkilöille, joiden saatavista kysymyksessä olevat kiinteistöt ehkä ovat panttina, tilaisuuden tulla asiassa kuulluiksi.

Vahvistettu maksu olkoon voimassa kymmenen vuotta, niin myös senkin jälkeen, kunnes se jonkun asianomaisen hakemuksesta uudestaan määrätään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1932.

Helsinigssä, 24 päivänä huhtikuuta 1931.

Tasavallan Presidentti
P. E. SVINHUFVUD.

Apulaissisäaasiainministeri
Niilo Solja.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.