13./1931

Annettu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 1981.

Laki rikoslain voimaanpanoasetuksen 22 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan joulukuun 19 päivänä 1889 Suomen uuden yleisen rikoslain voimaanpanemisesta ja siitä mitä sen johdosta on vaarinotettava annetun asetuksen 22 § näin kuuluvaksi:

22 §.

Maaherralla, sekä myös maistraatilla, järjestysoikeudella, tahi poliisikamarilla kaupungissa, olkoon valta määrätä vangittavaksi se, joka on tavattu tai jota epäillään rikoksen tekemisestä, niinkuin edellisissä pykälissä sanotaan. Kruununvoudilla, nimismiehellä ja apulaisnimismiehellä maalla ja pormestarilla, poliisimestarilla ja järjestysmiehellä sekä kaupunginviskaalilla ja muulla virallisella syyttäjällä kaupungissa, taikka sillä, joka on asetettu sellaisen virkamiehen apulaiseksi rikosten syyttämisessä, niin myös p oliisiylitarkastajalla, poliisitarkastajalla, etsivän keskuspoliisin päälliköllä ja merivartiolaitoksen piiripaällikkönä toimivalla merivartioupseerilla olkoon niin ikään valta, omalla vastuullaan, vangita tai vangituttaa sellainen henkilö.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1931.

Tasavallan Presidentti
LAURI KR. RELANDER.

Oikeusministeri
Karl Söderholm.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.