361/1930

Annettu Helsingissä marraskuun 28 päivänä 1930.

Asetus valtion virkamiehiltä vaadittavasta kieli taidosta annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta.

Oikeusministerin esittelystä muutetaan täten valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain täytäntöönpanosta 29 päivänä joulukuuta 1922 annetun asetuksen 8 § näin kuuluvaksi:

8 §.

Samaa kielitaitoa kuin valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 1 §:n 1 momentissa mainitaan, on vaadittava kutsuntatoimiston piiripäälliköltä ja sihteeriltä.

Upseerien opetuslaitosten opettajilta vaaditaan laitoksen opetuskielessä sama kielitaito kuin valtion oppilaitoksen opettajiksi pyrkiviltä sekä, oppilaiden ollessa oikeutettuja käyttämään suullisissa tai kirjallisissa tutkinnoissa toista kotimaista kieltä, myös hyvä taito ymmärtää sitä kieltä.

Mitä kielitaitoa vaaditaan muilta joukko-osastoissa sekä sotilaallisissa virastoissa palvelevilta toimihenkilöiltä kuin mitä valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 3 §:ssä mainitaan, on puolustusministeriön ratkaistava.

Pääsemistä varten alipäällystön toimeen vaaditaan siitä, jonka tulee palvella ruotsinkielisessä joukko-osastossa ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä taitoa ymmärtää suomen kieltä. Kuitenkin voidaan ruotsinkielisessä joukko-osastossa sellaiseen alipäällystön toimeen, johon ei sisälly asevelvollisten koulutustehtäviä, ottaa henkilö, joka omaa suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon sekä taidon ymmärtää ruotsin kieltä.

Pääsemistä varten muuhun kuin edellisessä momentissa tarkoitettuun alipäällystön toimeen vaaditaan suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1930.

Tasavallan Presidentti
LAURI KR. RELANDER.

Oikeusministeri
Karl Söderholm.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.