180/1928

Annettu Helsingissä 1. päivänä kesäkuuta 1928

Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten, että valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta maaliskuun 30 päivänä 1922 annetun lain 3 § muutetaan näin kuuluvaksi:

Valtioneuvostolle kuuluvista asioista käsittelee:

ulkoasiainministeriö asiat, jotka johtuvat Suomen suhteista ulkovaltoihin;

oikeusministeriö asiat, jotka koskevat oikeudenhoitoa, lainsäädäntöä asioissa, jotka eivät kuulu muun ministeriön toimialaan, sekä vankeinhoitolaitosta, niin myös valtiollisia vaaleja;

sisäasiainministeriö asiat, jotka koskevat yleistä järjestystä ja turvallisuutta, sisäistä hallintoa sekä yleistä terveydenhoitoa;

puolustusministeriö asiat, jotka koskevat sotavoimaa ja puolustuslaitosta;

valtiovarainministeriö asiat, jotka koskevat maan rahalaitosta, raha-asioita ja verotointa;

opetusministeriö asiat, jotka koskevat opetustointa, evankelis-luterilaista kirkkoa ja muita uskonnollisia yhdyskuntia, tiedettä ja taidetta sekä urheilua;

maatalousministeriö asiat, jotka koskevat maanviljelystä, metsästystä ja kalastusta, metsätaloutta, asutustoimintaa sekä maanmittauslaitosta;

kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö asiat, jotka koskevat liikennettä, posti- ja lennätinlaitosta, valtion koskia ja vesilaitoksia, valtion rakennustoimintaa sekä yleisiä hätäaputöitä;

kauppa- ja teollisuusministeriö asiat, jotka koskevat kauppaa, teollisuutta ja merenkulkua; sekä

sosialiministeriö asiat, jotka koskevat työoloja ja niiden yhteydessä olevia kysymyksiä, vakuutusta, köyhäinhoitoa, lastensuojelua, sosialitilastoa, siirtolaisuutta ja alkoholilainsäädäntöä.

Tarkempia säännöksiä asioiden jakautumisesta ministeriöiden kesken sekä määräyksiä valtioneuvoston kansliasta annetaan asetuksella.

Helsingissä 1. päivänä kesäkuuta 1928

Tasavallan Presidentti
Lauri Kr. Relander

Pääministeri
J. E. Sunila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.