4/1927

Annettu Helsingissä 8. päivänä tammikuuta 1927

Laki todistelusta oikeuden valvomista varten ulkomaalla

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:

Se, jolla on valvottavana oikeus ulkomaalla, saakoon, jos hän Suomen lain mukaan voi vannoa valan, täällä yleisessä alioikeudessa antaa ja valallaan oikeaksi vahvistaa kertomuksen tai ilmoituksen, joka sellaisen oikeuden toteennäyttämiseksi voi olla tarpeen.

Jos joku pyytää saada täällä kuulustuttaa todistajaa oikeutensa toteennäyttämiseksi ulkomaalla, niin sallittakoon kuulustelu, olkoonpa asiasta oikeudenkäynti vireillä tahi ei; älköönkä muu kuin sellainen jäävi, jota Suomen lain mukaan ei voida jättää huomioon ottamatta, estäkö kuulustamasta todistajaa valalla.

Asia, josta edellä tässä laissa puhutaan, on asiallisen pyynnöstä käsiteltävä muusta syystä pidettävissä välikäräjissä hänen tarvitsematta maksaa eri kuluja. Milloin ei ole oikeuden istuntopäivä, käsitelköön asian oikeuden puheenjohtaja.

Oikeuden puheenjohtajan, ulkoasiainministeriön siirtolaisasiain jaoston päällikön sekä kruununvoudin, nimismiehen, kaupunginvoudin ja julkisen notaarin tulee pyydettäessä vahvistaa oikeiksi 1 §:ssä mainittuun tarkoitukseen tarvittavia nimikirjoituksia sekä kirjallisia todistuksia ja muita asiakirjoja.

Milloin se, jonka nimikirjoitus tahi jonka allekirjoittama todistus tai asiakirja vahvistetaan oikeaksi, tahtoo vahvistaa sen valallaan, tulee oikeuden tahi sen puheenjohtajan ottaa vala, niinkuin 3 §:ssä on sanottu.

Jos pyydetään, että tässä laissa tarkoitettua valaa tehtäessä on käytettävä toista sanamuotoa, kuin Suomen laissa on säädetty, taikka että siinä muuten on toisin meneteltävä, kuin Suomen laki määrää, ja jos se, jonka on tehtävä vala, suostuu sillä tavoin valan tekemään, älköön sitä ilman pätevää syytä kiellettäkö.

Jos valanteosta, kuulustelusta tai muusta toimituksesta tehtävä toimituskirja on pyydetty laadittavaksi määrättyyn muotoon tai todistettavaksi määrätyllä tavalla, suostuttakoon pyyntöön, ellei menettely ole Suomen lainsäädännön vastainen.

Mitä tässä laissa on sanottu valasta, koskee myös sen sijasta annettavaa vakuutusta.

Milloin tässä laissa mainittu toimitus ei tapahdu oikeudessa, on se tehtävä jäävittömän todistajan saapuvilla ollessa, jonka on viranomaisen ohella allekirjoitettava tämän antama toimituskirja.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä 8. päivänä tammikuuta 1927

Tasavallan Presidentti
Lauri KR. Relander

Oikeusministeri
Väinö Hakkila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.