27./1926

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1926.

Laki konkurssisäännön 2, 3 ja 20 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan täten 9 päivänä marraskuuta 1868 annetun konkurssisäännön 2, 3 ja 20 §, viimemainittu niinkuin se on 3 päivänä joulukuuta 1895 annetussa asetuksessa, näin kuuluviksi:

2 §.

Luovutushakemuksen oheen liittäköön velallinen tarkan ja täydellisen luettelon kaikista varoistansa ja veloistansa ynnä ilmoituksen velkojista, näiden kotipaikasta ja postiosoitteesta sekä niistä maksuvaatimuksista, joita, velallisen tieten, häntä vastaan on tehty, vaikkei hän niitä tahdokaan hyväksyä; ja pitää luettelon olla velallisen allekirjoittama sitoumuksin, että hän valalla vahvistaa sen oikeaksi.

3 §.

Jos velallinen antaessaan luovutushakemuksensa ei ole ennättänyt tehdä semmoista pesäluetteloa, kuin 2 §:ssä on säädetty, liittäköön kumminkin siihen, jos tahtoo saada hakemuksensa tutkittavaksi, ilmoituksen velkojistansa ja niiden kotipaikasta postiosoitteineen; ja määrätköön oikeus tahi sen puheenjohtaja, kun hakemus hänelle on annettu, kohta joukun oikeuden jäsenistä, kruunun- tahi kaupunginpalvelijan taikka muun soveliaan henkilön, viipymättä tekemään täydellisen pesänkirjoituksen, sekä pidättäköön, kunnes se ennätetään saada valmiiksi, velallisen tietyn omaisuuden luotettavassa hoidossa. Tässä pesänkirjoituksessa olkoon velallinen velkapää valan velvoituksella rehellisesti ilmoittamaan kaikki, mitä pesään kuuluu, niin myös antamaan kaikki muut tiedot, jotka 2 §:n mukaan ovat täydellisen pesä luettelon laatimiseen tarpeen.

20 §.

Oikeuden tulee antamastansa julkisesta haasteesta tehdä ilmoitus asianomaiselle maaherralle, ulosotonhaltijalle, syyttäjälle ja yleisille ylöskantomiehille, jota paitsi kaikkien ilmoitettujen, kotimaisten ja ulkomaisten velkojain tulee siitä saada tieto erityisten ilmoitusten kautta, jotka on mahdollisimman pian ja viimeistään kahdenkymmenen päivän kuluessa julkisen haasteen antamisesta sisäänkirjoitetuissa kirjeissä postitse lähetettävä heille.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1926; älköön sitä. kuitenkaan noudatettako konkurssiasioissa, jotka sitä ennen on pantu vireille.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1926.

Tasavallan Presidentti
LAURI KR. RELANDER.

Oikeusministeri
U. J. Castrén.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.