129/1917

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1917.

Suomen Senaatin päätös, sisältävä «Nordiska Aktiebanken för handel och industri", («Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teollisuutta varten") nimisen yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 3 ja 5 §:n muutetun sanamuodon.

Suomen Senaatti on, Senaatille kuuluvan vallan nojalla, Valtiovaraintoimituskunnan esittelyssä vahvistanut seuraavan »Nordiska Aktiebanken för handel och Industri», (»Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teollisuutta varten») nimisen yhtiön voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 3 ja 5 §:n muutetun sanamuodon.

3§.

Yhtiön osakepääoma, joka on täysin maksettu, on viisikolmatta miljoonaa (25,000,000) Suomen kultamarkkaa, jaettuna sataan viiteenkol- mattatuhanteen (125,000) osakkeeseen, kukin kahdensadan markan arvoinen.

Yhtiökokouksen päätöksen nojalla voidaan osakepääomaa lisätä aina viiteenkahdeksatta miljoonaan (75,000,000) Suomen markkaan; ja pitää lisätty pääoma olla maksettu viimeistään kahdentoista kuukauden kuluessa siitä kun lisäämispäätös tehtiin.

5 §.

Osakekirjat sisältävät 1, 5, 10 tai 100 osaketta ja ovat asetetut osaksi määrätylle henkilölle, osaksi haltijalle.

Osakekirjan allekirjoittaa kaksi hallintoneuvoston jäsentä ja se varustetaan yhdellä talongilla ja kymmenellä osinkokupongilla. Kun viimeinen kuponki on joutunut maksettavaksi, vaihdetaan talonki uuteen talonkiin, jossa on siihen kuuluvat kymmenen lähinnä seuraavan vuoden osinkokupongit.

Haltijalle asetettu osakekirja voidaan muitta mutkitta siirtää yhdeltä henkilöltä toiselle, mutta kun määrätylle nimelle asetettu osakekirja siirretään toiselle nimelle, on siitä tehtävä merkintä osakekirjaan; ja tämän ilmoittakoon uusi omistaja omaksi vakuudekseen ja jos hän tahtoo osakkeet puolesta käyttää äänioikeutta, pankin johtokunnalle, joka merkityttää siirron osakerekisteriin ja siitä kirjoituttaa todistuksen osakekirjaan.

Haltijalle asetettu osakekirja voidaan, sen jälkeen kun se on ilmoitettu johtokunnalle, erityisestä maksusta vaihtaa määrätylle henkilölle asetettuun osakekirjaan; niinikään voidaan yhdenarvoisia osakekirjoja vaihtaa toisenarvoisiin osakekirjoihin pankin hallinnon vahvistamien perusteiden mukaan.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1917.

Valtiovaraintoimituskunnan Päällikkö, Senaattori Juhani Arajärvi. Reguel Lundqvist.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.