127/1917

Annettu Helsingissä, 28 päivänä joulukuuta 1917.

Asetus osto- ja myyntimaan sekä arvon ilmoittamisesta tavaroita maahan tuotaessa tai maasta vietäessä.

Suomen Senaatti on, Vaitiovaraintoimituskunnan esittelyssä, hyväksynyt ja vahvistanut seuraavan asetuksen:

1 §.

Tavaroita Suomeen tuotaessa tai Suomesta vietäessä on tavaran omistajan, huomioonottamalla muuten mitä asiasta aikaisemmin on säädetty, ilmoitettava tavarain osto- tai myyntimaa sekä arvo.

2 §.

Ostomaaksi merkittäköön maa, josta tavara on ostettu taikka myyntiä tai muuta tarkoitusta varten suoraan tai toisen maan kautta Suomeen lähetetty, ja myyntimaaksi maa, johon tavara on myyty taikka myyntiä tai muuta tarkoitusta varten määrätty lopullisesti meneväksi.

3 §.

Arvo on ilmoitettava sen hinnan mukaan, mikä tavaralla on rajalla.

Tämän vuoksi on tavaran arvoksi maahan tuotaessa merkittävä ostohinta ynnä kuljetuskustannukset, vakuutus- ja muut kustannukset, kunnes tavara on saapunut Suomen satamaan tai maan rajalle (cif), ja maasta vietäessä on tavaran arvoksi ilmoitettava myyntihinta ynnä kuljetus- ja muut kustannukset Suomessa (fob).

4 §.

Ellei tavaran vastaanottaja voi tullaustilaisuudessa ilmoittaa jokaisen eri tavaralajin arvoa, saakoon hän tavaran esteettä haltuunsa kirjallisesti sitoutumalla lyhyessä, tullihallinnon määräämässä ajassa säädetyt arvoilmoitukset jättämään. Samoin olkoon tavaran viejä oikeutettu ilmoittamaan viemänsä tavaran arvon määräajan kuluessa viennin tapahduttua.

5 §.

Ellei tavaran vastaanottaja tai viejä ole tullihallinnon määräämässä ajassa antanut arvo-ilmoituksia, maksakoon sakkoa 20 markkaa jokaisesta eri kerrasta.

Tavaran vastaanottaja tai viejä, joka vastoin parempaa tietoansa on antanut virheellisiä ilmoituksia, maksakoon sakkoa vähintään 25 ja enintään 250 markkaa.

6 §.

Tämä asetus astuu voimaan tammikuun 1 päivänä 1918.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 28 päivänä joulukuuta 1917.

Suomen Senaatti: P. E. SVINHYFVUD. E. N. SETÄLÄ. ARTHUR CASTRÉN. JUHANI ARAJÄRVI. ALEXANDER FREY. E. Y. PEHKONEN. O. W. LOUHIVUORI. Arthur Järnefelt.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.