126/1917

Annettu Helsingissä, 22 päivänä joulukuuta 1917.

Asetus, Muinaistieteellisen Toimikunnan toiminnan väliaikaisesta järjestämisestä.

Suomen Senaatti on, Kirkollis- ja opetustoimituskunnan esittelyssä, hyväksynyt ja vahvistanut seuraavan asetuksen:

1 §.

Kunnes Muinaistieteellisen Toimikunnan uudelle kannalle järjestäminen voidaan suorittaa muodostavat sanotun Toimikunnan: valtionarkeologi, joka on Toimikunnan puheenjohtaja ja Kansallismuseon esimies, konservaattori, esihistoriallisen osaston johtajana, ne kaksi intendenttiä, jotka Senaatti määrää toistaiseksi olemaan historiallisen ja kansatieteellisen osaston johtajina, kansatieteellistä ulkomuseota hoitava intendentti sekä lainopillista asiantuntemusta edellyttävissä asioissa Toimikunnan sihteeri. Erittäin tärkeissä, periaatteellista laatua olevissa asioissa ottavat puheenjohtajan määräyksestä kaikki Toimikunnan intendentit äänioikeutettuina osaa asiain käsittelyyn Toimikunnan kokouksissa.

Toimikunta on päätöksenvoipa, jos kunkin edellämainitun osaston johtaja sekä kansatieteellistä ulkomuseota koskevissa asioissa sen intendentti ja lainopillista asiantuntemusta edellyttävissä kysymyksissä sihteeri on saapuvilla.

Valtionarkeologin ollessa estettynä on Toimikunnan kokouksissa puheenjohtajana virassa vanhin Toimikunnan muista jäsenistä ja osastojohtajan tai kansatieteellisen ulkomuseon intendentin ollessa estettynä sijaisena lähin virkamies esteellisen toimialalta.

2 §.

Tämä asetus ei vaikuta muutosta niihin virkatehtäviin, mitkä valtionarkeologille ja Toimikunnan muille virkamiehille nykyisin voimassa olevien säännösten mukaan kuuluvat.

3 §.

Tällä asetuksella, joka astuu voimaan 1 päivänä tammikuuta 1918, kumotaan arkeologisen toimiston asettamisesta muinaismuistojen suojelemista varten 19 päivänä kesäkuuta 1884 annetun julistuksen 1 §, mikäli se koskee Muinaistieteellisen Toimikunnan kokoonpanoa, 2 §:n 2 kohta, 3 §:n 2 ja 3 kohta sekä 5 §:n määräys siitä, että valtionarkeologin tulee saada Muinaistieteelliseltä Toimikunnalta lupa virkamatkojen tekemiseen.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 22 päivänä joulukuuta 1917.

Suomen Senaatti: P. E. SVINHUFVUD. E. N. SETÄLÄ. JALMAR CASTRÉN. ONNI TALAS. HEIKKI RENVALL. JUHANI ARAJÄRVI. ALEXANDER FREY. E. Y. PEHKONEN. O. W. LOUHIVUORI. Hjalmar Kahelin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.