126/1917

Annettu Helsingissä, 31 päivänä joulukuuta 1917.

Laki pääoma- ja kuponkisuostunnasta.

Suomen Eduskunnan päätöksellä säädetään täten:

1 §.

Kun talletus-, pääoma-, säästökassa-, juoksevalle, kontto-kuranttitahi muulle sellaiselle tilille yksityis- tai säästöpankkiin pannuista rahoista maksetaan tai hyväksi kirjoitetaan korkoa, niin on vero, vastaava neljää prosenttia asianomaiselle hyvitetystä korosta, valtiovaraston hyväksi pidätettävä.

2 §.

Kun korkokuponki, joka kuuluu sellaiseen obligatsionilainaan, josta maksetaan korkoa Suomessa, tahi osinkokuponki kuuluva sellaisen osakeyhtiön liikkeeseen laskemaan osakkeeseen, joka tarkoittaa pankki- tai teollisuusliikkeen harjoittamista, rautatie- tai muuta yritystä, joutuu maksettavaksi, niin on vero, vastaava viittä prosenttia kupongin arvosta, valtiovaraston hyväksi pidätettävä.

Sanottua veroa ei uloteta kuponkeihin, jotka kuuluvat Suomen valtion antamiin tahi takaamiin obligatsioneihin, eikä niihin obligatsioneihin, joita kiinteistöluottolaitos, Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien keskuslainakassa- taikka kunnat tai seurakunnat ovat laskeneet liikkeeseen.

3 §.

Ne rahamäärät, jotka tämän lain 1 ja 2 §:n perusteella on valtiovaraston hyväksi pidätetty, on asianomaisten pankkien ja niiden laitosten, jotka ovat osakkeet tai obligatsionit antaneet, lääninrahastoon suoritettava yhden kuukauden kuluessa siitä, kun korko on hyväksi kirjoitettu tai kuponki maksettavaksi joutunut, huolimatta siitä, onko maksu pääoman tai kupongin omistajalle suoritettu.

4 §.

Suomen Senaatti antaa tarkemmat määräykset veron kannosta ja tilityksestä.

5 §.

Tämä laki on voimassa julkaisemispäivästä vuoden 1918 loppuun.

6 §.

Täten kumotaan asetus pääoma- ja kuponki verosta helmikuun 1 päivältä 1915.

Helsingissä, 31 päivänä joulukuuta 1917.

Suomen Senaatti: JALMAR CASTRÉN. ONNI TALAS. HEIKKI RENVALL. ALEXANDER FREY. E. Y. PEHKONEN. O. V. LOUHIVUORI. Axel Rikberg.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.