125/1917

Annettu Helsingissä, 13 päivänä joulukuuta 1917.

Suomen Senaatin päätös, sisältävä Tampereen Osake-Pankin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 2, 4, 14, 17, 18, 21 ja 34 §:ien muutetun sanamuodon.

Suomen Senaatti on, Senaatille kuuluvan vallan nojalla, Valtiovarain- toimituskunnan esittelyssä, vahvistanut seuraavan Tampereen Osake- Pankin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 2, 4, 14, 17, 18, 21 ja 34 §:ien muutetun sanamuodon:

2 §.

Yhtiön kotipaikka on Tampereen kaupunki, jossa sijaitsee yhtiön hallitus ja pääkonttori.

Tarpeen mukaan perustaa yhtiö haarakonttoreja muille paikkakunnille.

4 §.

Yhtiön osakepääoma on neljä miljoonaa viisisataatuhatta (4.500.000) Suomen kultamarkkaa, jaettuna kahteenkymmeneenkahteen tuhanteen viiteensataan (22,500) osakkeeseen, kukin kahden sadan (200) markan arvoinen.

Osakepääomaa saa, yhtiökokouksen tekemän päätöksen nojalla, lisätä korkeintaan kahteentoista miljoonaan (12,000,000) Suomen markkaan, jaettuna kuuteenkymmeneen tuhanteen (60.000) kahden sadan (200) markan suuruiseen osakkeeseen.

14 §.

Kutsumus yhtiökokoukseen on julkaistava virallisissa lehdissä kahdesti, ensikerran ainakin neljätoista päivää ennen kokoukselle määrättyä päivää, ja kutsumuksessa ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kahdeksan päivää ennen kokousta olkoot kaikki kokouksen päiväjärjestykseen kuuluvat ehdotukset ja asiakirjat osakasten nähtävänä pankin pääkonttorissa.

17 §.

Yhtiökokoukseen kokoutuvat osakkaat varsinaisesti kerran vuodessa, viimeistään maaliskuussa, ja ovat silloin etupäässä käsiteltävät ne asiat, jotka mainitaan edellisen §:än 1—5 kohdissa.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään milloin hallintoneuvosto sen näkee tarpeelliseksi tai sitä on hallintoneuvostolta kirjallisesti pyytänyt, ilmoitettua tarkoitusta varten, vähintään kymmenettä osaa osakepääomasta edustavat osakkaat.

18 §.

Ehdotus, jonka yksityinen osakas tahtoo esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, on kirjallisesti jätettävä johtokunnalle viimeistään 15 p:nä tammikuuta.

21 §.

Hallintoneuvostoon kuuluu yhdeksän jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain kolme jäsentä.

Ensimmäisessä näiden sääntöjen vahvistamisen jälkeen pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa toimitetaan täydennysvaali kahden jäsenen valitsemiseksi hallintoneuvostoon siten, että toinen valitaan vuoden 1919 loppuun ja toinen vuoden 1921 loppuun saakka.

Eroamisvuorossa oleva jäsen voidaan valita uudestaan.

Milloin jäsen on estetty pysymästä määräkautta toimessaan, kutsuu hallintoneuvosto jonkun muun osakkaan hänen sijaansa ensitulevaan yhtiökokoukseen asti, jolloin täydennysvaalilla määrätään uusi jäsen niin kauaksi, kuin eronneen toimikausi vielä olisi kestänyt.

34 §.

Tilintarkastajat, joita yhtiökokous valitsee niin monta kuin tarvitaan, tarkastakoot yhtiön tilit, hoidon ja varat sekä johtokunnan vuosikertomuksen ja antakoot hallintoneuvostolle lausuntonsa toimittamansa tarkastuksen johdosta niin ajoissa, että tämä ynnä asianomaisten mahdollisten tilimuistutusten johdosta antamat selitykset voidaan yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaisesti esittää.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 13 päivänä joulukuuta 1917.

Valtiovaraintoimituskunnan Päällikkö, Senaattori Juhani Arajärvi. Reguel Lundqvist.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.