125/1917

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1917.

Asetus Suomen Tiedeseuran valvonnan alaisten hydrografis-biologisten meritutkimusten johtajantoimen muodostamisesta vakinaiseksi hydrologin viraksi.

Suomen Senaatti on Maataloustoimituskunnan esittelyssä hyväksynyt ja vahvistanut seuraa van asetuksen:

1 §.

Suomen Tiedeseuran valvonnanalaisten hydrografis-biologisten meritutkimusten johtajan toimesta muodostetaan hydrologin virka, jonka haltian asiana on hydrologisten tutkimusten toimittaminen, merentutkimusten yleinen johto ja tehokas osanotto hydrologiseen tutkimustyöhön, jonka työn tarkoituksena on Suomea ympäröivien merien yleisen tilan, niiden vedenkorkeus-, virta- ja jääsuhteiden sekä edellisten yhteydessä olevien kysymysten selvittäminen.

2 §.

Pätevyysehtona hydrologin viran saantia varten vaaditaan suoritettu filosofianlisensiaattitutkinto ja julkaistuilla tieteellisillä töillä osotettu virkaan kuuluvain tutki musalain erikoistuntemus.

3 §.

Hydrologi on toistaiseksi eli kunnes toisin määrätään Suomen Tiedeseuran alainen ja tulee hänen huolehtia meritutkimusten julkaisujen toimittamisesta, vuosittain sanotulle seuralle tai sille viranomaiselle, jonka alaiseksi hänet vastedes ehkä asetetaan, antaa kertomus omasta toiminnastaan ja meritutkimustöistä edellisen kalenterivuoden aikana; ja on hydrologin, töitten järjestämiseen ja asiain käsittelyyn nähden, noudatettava häntä lähinnä valvovan viranomaisen antamia määräyksiä. Sen ohessa tulee hydrologin, mikäli varsinaiset työt sen sallivat, antaa selvityksiä hydrologisissa kysymyksissä sekä niitä muita ilmoituksia, joita virastot ja muut viranomaiset häneltä pyytävät.

4 §.

Hydrologin nimittää Suomen Senaatti, sittenkun se viranomainen, jonka alainen hän on, julistettuaan viran haettavaksi kolmenkymmenen päivän kuluessa, on oman lausuntonsa ohella lähettänyt, hakemuskirjat Senaattiin.

5 §.

Hydrologi nauttii palkkaa 7,000 markkaa ja palkkiota 3,000 markkaa vuodessa, minkä ohessa hän saa 5 ja 10 vuoden nuhteettoman palveluksen jälkeen samassa virassa palkkion korotusta 750 markkaa kummallakin kerralla.

Hydrologi kuuluu arvojärjestyksen kuudenteen luokkaan ja saa korvausta virkamatkoista voimassa olevan matkustusäännön mukaan.

Erotessaan virasta on hydrologi oikeutettu eläkkeeseen siviilivirkamiehille yleensä säädettyjen perusteiden mukaan, jonka ohessa hän on osallinen siviili virkakunnan leski- ja orpoinkassassa.

6 §.

Tämä asetus astuu voimaan 1 päivänä tammikuuta 1918.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 8 päivänä joulukuuta 1917.

Suomen Senaatti: P. E. SVINHUFVUD. E. N. SETÄLÄ. KYÖSTI KALLIO. JALMAR CASTRÉN. ARTHUR CASTRÉN. HEIKKI RENVALL. JUHANI ARAJÄRVI. ALEXANDER FREY. E. Y. PEHKONEN. O. W. LOUHIVUORI. O. J. Anttinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.