120/1917

Annettu Helsingissä, 28 päivänä joulukuuta 1917.

Suomen Senaatin päätös, jolla määrätään Sosialihallituksessa pidettäväksi julkista rekisteriä työntekijäin apukassoista ja työttömyyskassoista, joilla on oikeus saada apurahaa yleisistä varoista.

Suomen Senaatti on, Senaatille kuuluvan vallan nojalla, Sosialitoimituskunnan esittelyssä, päättänyt määrätä, että 2 päivänä syyskuuta 1897 annetun asetuksen mukaan perustetuista työntekijäin apukassoista ja 2 päivänä marraskuuta 1917 annetun asetuksen mukaan perustetuista työttömyyskassoista, joilla on oikeus saada apurahaa yleisistä varoista, on pidettävä koko maalle yhteistä rekisteriä ja siinä suhteessa noudatettava seuraa via määräyksiä:

1 §.

Rekisteriviranomaisena toimii Sosialihallitus, ja sen on viipymättä merkittävä rekisteriin kaikki apu- ja työttömyyskassat, joiden säännöt kuvernööri tai Senaatti on vahvistanut ja lähettänyt sille rekisteröimistä varten.

Apu- ja työttömyyskassoista on pidettävä eri rekisterikirjaa.

2 §.

Rekisteriin on kummankinlaisista kassoista rekisteriviranomaiselle lähetettyjen vahvistettujen sääntöjen sekä kuvernöörien lähettämien ilmoitusten mukaan merkittävä:

1) päivä, jolloin säännöt on vahvistettu;

2) kassan täydellinen nimi ja kotipaikka;

3) kassan tarkoitus sekä alue tai ammatti, joihin kassan toiminta ulotetaan;

4) montako jäsentä hallitukseen kuuluu ja pitkäksikö aikaa ne valitaan;

5) hallituksen jäsenten ja varajäsenten nimet ja kotipaikat sekä kutka ovat oikeutetut merkitsemään kassan nimen.

Mitä edellä on määrätty rekisteriin merkittäväksi, on myös kuulutettava virallisessa rekisterilehdessä.

3 §.

Kun kassan sääntöihin on vahvistettu muutos, joka koskee rekisteriin merkittyjä seikkoja, tai kun hallituksen jäsen tai se, joka on oikeutettu merkitsemään kassan nimen, on vaihtunut, on rekisteriin, sitä hoitavalle viranomaiselle saapuneiden asiakirjojen mukaan, tehtävä vastaavat muutokset ja niistä kuulutettava rekisterilehdessä.

Kassa, jonka toiminta on lopetettu, on rekisteristä poistettava.

Jos kassan nimi on muutettu, on kassa kokonaan uudestaan merkittävä rekisteriin.

4 §.

Rekisteriviranomaiselle saapuneet sekä alkuperäiset että muutetut säännöt ynnä ilmoitukset on kutakin kassaa varten erikseen säilytettävä liitteenä rekisteri merkintään.

5 §.

Kun anomus kassan sääntöjen vahvistamisesta lähetetään Sosialihallitukselle lausuntoa varten, on kussakin tapauksessa otettava selville, eroaako kassa nimeltään tarpeeksi selvästi ennen rekisteriin merkityistä kassoista ja, ellei siten ole asianlaita, esitettävä vahvistus evättäväksi.

6 §.

Apukassa- ja työttömyyskassarekisteri ynnä niihin kuuluvat liitteet ja asiakirjat ovat julkisia ja pidettävät kaikkien nähtävinä. Otteita niistä annetaan yksityisille säädettyjä maksuja vastaan.

7 §.

Mitä tämän päätöksen mukaan on rekisteriin merkitty ja asianmukaisesti kuulutettu, on katsottava tulleen kolmannen miehen tiedoksi, ellei asianhaaroista käy selville, ettei hän ole sitä tietänyt eikä ollut velvollinen tietämään.

8 §.

Tarkempia määräyksiä puheenaolevan rekisterin pitämisestä saattaa Sosialihallitus antaa.

9 §.

Tätä päätöstä on alettava noudattaa 1 päivästä tammikuuta 1918.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 28 päivänä joulukuuta 1917.

Sosialitoimituskunnan Päällikkö, Senaattori O. W. Louhivuori-. Niilo A. Mannin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.