118/1917

Annettu Helsingissä, 29 päivänä joulukuut 1917.

Suomen Senaatin päätös elintarpeiden ja yleisten tarveaineiden varastojen ilmoittamisesta ja tarkastamisesta.

Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa. oloissa 2 päivänä kesäkuuta 1917 annetun lain nojalla on Senaatti antanut seuraavat määräykset:

1 §.

Jokainen, jonka Ivailussa, on vehnä-, ruis-, ohra-, kaura-, tattari-, riisi-, maissi- tai hirssi viljaa tahi sekaviljaa, johon sisältyy jokikin näistä viljalajeista, niistä valmistettuja jauhoja tai muita tuotteita, kuten maltaita, talkkunaa tai leipää, tahi ryynejä mitä lajia hyvänsä; taikka väkirehuja; taikka, perunoita, perunajauhoja, voita, säilyy n pantua lihaa, lukuunottamatta metsänriistasta ja siipikarjasta saatua, säilyyn pantua silavaa, sokeria, siirappia, kahvia, teetä, saippuaa paitsi hienosaippuaa, kynttilöitä, paloöljyä tahi suolaa; on velvollinen ilmoittamaan varastonsa, siten kuin tässä päätöksessä sanotaan.

2 §.

Liikkeenharjoittajien, yhtiöiden, osuuskuntien, yhdistysten ja yleisten laitosten on ilmoitettava, kuinka suuret niiden varastot ovat 2 päivänä tammikuuta 1918 kello 8 aamulla. Jos matkalla olevaa tavaraa, josta il- moitusta ei ole tehty tammikuun 2 päivänä, saapuu mainitun päivän jälkeen, on tavara ilmoitettava heti kun se on saapunut.

Yksityisten henkilöiden tulee ilmoittaa varastonsa sellaisina kuin ne ovat 7 päivänä samaa tammikuuta kello 8 aamulla.

Viljan tuottajien on lisäksi ilmoitettava, kuinka paljon vehniä, rukiita, ohria ja kauroja he tarvitsevat siemeneksi ensi kevään ja syksyn kylvöihin.

Ellei tavaran haltijalla ole kahvia enempää kuin 8 kiloa tai teetä enempää kuin 1 kilo kutakin hänen ruokakuntaansa kuuluvaa henkilöä kohti, ei näistä tavaroista ole ilmoitusta annettava. Jos kahvia tai teetä on enemmän, ilmoitettakoon mitä niitä on yli äskensanottujen määrien.

Ilmoitukset ovat kirjoitettavat kaavakkeille, joita elintarvelautakunnat jakavat ilmoitusvelvollisille, sekä annettavat seuraavansa §:ssä mainituille tarkastajille taikka toimitettavat viimeistään sanotun tammikuun 15 päivänä elintarvelautakunnalle.

3 §.

Elintarvelautakunnat asettakoot tarkastajia keräämään ilmoituksia sekä, mikäli ilmoitusvelvolliset siihen suostuvat, tarkastamaan heidän varastonsa.

Jos ilmoitusvelvollinen ennen ilmoituksen noutamista on tarkastuttanut sen todenperäisyyden kahdella luotettavalla henkilöllä, joista toinen on kunnallinen luottamusmies tai kunnan tahi valtion virassa taikka vakinaisessa palveluksessa oleva, ei elintarvelautakunnan' asettamien tarkastajien ole tarkastusta toimitettava.

Tarkastaja älköön sitä, mitä hän tarkastusta toimittaessaan on saanut tietoonsa, ilmaisko muille kuin niille viranomaisille, joita asia koskee.

4 §.

Elintarvelautakunnat varustakoot asettamansa tarkastajat valtakirjalla, joka on kirjoitettu Elintarvehallituksen vahvistamalle kaavakkeelle ja jossa on elintarvelautakunnan leima ynnä sen puheenjohtajan tai hänen sijaisensa allekirjoitus.

5 §.

Liikkeenharjoittajat, yhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset ja yleiset laitokset eivät 2 päivästä 7 päivään tammikuuta 1918 ole oikeutetut, tekemättä paikalliselle elintarvelautakunnalle siitä ilmoitusta, lisäämään ilmoituksenalaisia tavara varasto jaan eivätkä elintarvelautakunnan luvatta niitä vähentämään muulla tavoin kuin myymällä tavaraa valtion tai kunnan korttilippuja vastaan.

Tämä kielto ei estä ravintoloissa, ruokaloissa, kahviloissa ja yleisissä laitoksissa paikalla nautittavaksi tarjoamasta elintarpeita.

6 §.

Joka rikkoo tämän päätöksen määräyksiä, rangaistaan eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa 2 päivänä, kesäkuuta 1917 annetun lain 15 §:n mukaan.

Helsingissä, 29 päivänä joulukuuta 1917.

Maataloustoimituskunnan v. t. Päällikkö, Senaattori E. Y. Pehkonen. Walter Andersin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.