114/1917

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1917.

Suomen Senaatin päätös juuston valmistuksen, kaupan ja kuljetuksen ehdoista.

Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa 2 päivänä kesäkuuta 1917 annetun lain nojalla on Senaatti, kumoamalla Senaatin päätöksen 15 päivältä syyskuuta 1917 juuston valmistuksen ja kauppaan laskemisen ehdoista ja Senaatin päätöksen 5 päivältä syyskuuta 1917 voin ja juuston kuljetuksen ehdoista, mikäli sanottu päätös koskee juuston kuljetusta, päättänyt vahvistaa seuraavat määräykset juuston valmistuksen, kaupan ja kuljetuksen ehdoista.

1 §.

Juuston valmistus on sallittu ainoastaan Elintarvehallituksen erityisellä luvalla.

2 §.

Suomessa valmistettavat juustot jaetaan seuraavaan neljään luokkaan:

1) juusto, joka on valmistettu kokonaan kuorimattomasta maidosta tai jonka kuiva-aineen rasvamäärä on vähintään 45 %;

2) juusto, jonka valmistukseen on käytetty vähintään puolet kuorimatonta maitoa tai jonka kuiva-aineen rasvamäärä on vähintään 25 %;

3) juusto, jonka valmistukseen on käytetty vähintään neljäsosa kuorimatonta maitoa tai jonka kuiva-aineen rasvamäärä on vähintään 15 %;

4) juusto, jonka valmistukseen on käytetty vähemmän kuin neljäsosa kuorimatonta maitoa, tai jonka kuiva-aineen rasvamäärä on alle 15 %.

3 §.

Pienen maidontuotannon aikana voi Elintarvehallitus kokonaan kieltää valmistamasta juustoa, jonka valmistukseen on käytetty enemmän kuin puolet kuorimatonta maitoa.

4 §.

Juuston valmistaja on velvollinen ennen juuston meijeristä lähettämistä määrittelemään, mihin 2 §:ssä mainituista ryhmistä juusto kuuluu ja merkitsemään sen meijeri- ja luokkamerkillä sekä valmistuksen päivämäärällä.

Niinikään on juuston valmistaja velvollinen vaadittaessa, antamaan Valtion vointarkastuslaitokselle sellaisia tietoja meijerin tuotannosta y. m.

kuin Vointarkastuslaitos katsoo tarpeelliseksi.

5 §.

Juuston maasta vienti on kielletty ja on sen kuljetus Kämärän — Ollilan väliselle rataosalle sallittu ainoastaan Valtion vointarkastuslaitoksen luvalla.

6 §.

Juuston kuljettaminen muualla maassa rautateitse tai vesitse tai kunnasta toiseen maanteitse on, lukuunottamatta 1 kg kuljetusta matkustajan mukana, sallittu ainoastaan Valtion voin tarkastuslaitoksen määräyksestä.

Tällaisia määräyksiä antaa Vointarkastuslaitos ainoastaan sellaisille toiminimille ja juuston valmistajille, jotka ovat Valtion vointarkastuslaitokselle antaneet sitoumuksen myydä kaiken vastaan ottamansa tai valmistamansa juuston sanotun laitoksen määräyksestä.

7 §.

Vointarkastuslaitos antaa määräyksiä käytettävissä olevien juustomäärien sijoittamisesta huomioon ottaen:

1) meijerien omalla, paikkakunnalla olevien ruokakuntien juustontarpeen;

2) Valtion sairaalani y. m. samankaltaisten laitosten juustontarpeen; ja

3) kulutuskeskuksien juustontarpeen.

8 §.

Tämä päätös ei koske kotitaloudessa valmistettua n. k. maatiaisjuustoa.

9 §.

Joka rikkoo tämän päätöksen määräyksiä rangaistaan Elintarvelain 15 §:n nojalla.

10 §.

Tämä päätös astuu voimaan heti kun se on asetuskokoelmassa julkaistu ja on voimassa toistaiseksi, ei kuitenkaan kauvemmin kuin 1 päivään toukokuuta 1918.

Kuitenkin ovat elintarvelautakuntain ennen tämän päätöksen voimaanastumista antamat junstonkuljetuspassitukset voimassa 1 päivään tammikuuta 1918.

Helsingissä, 21 päivänä joulukuuta 1917.

Maataloustoimituskunnan Päällikkö, Senaattori Kyösti Kallio. Väinö Ahla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.