110/1917

Annettu Helsingissä, 13 p:nä joulukuuta 1917.

Asetus, joka koskee virka- ja palvelusmiehille tullitoimistoissa ja tullivartioissa 23 päivänä kesäkuuta 1885 annetun sivusaatavataksan erinäisten kohtien muuttamista toisin kuuluviksi ynnä lisäyksiä siihen.

Suomen Senaatti on, Vaitiovaraintoimituskunnan esittelyssä, muuttanut virka- ja palvelusmiehille tullitoimistoissa ja tullivartioissa 23 päivänä kesäkuuta 1885 annetun sivusaatavataksan 22, 23, 25, 26, 27, 28 ja 29 kohdat näin kuuluviksi sekä vahvistanut seuraavat lisäykset siihen.

22:ksi) Höyry- tahi purjelaivan tulo- tai lähtöselvityksestä, joka päällikön tahi hänen asiamiehensä pyynnöstä toimitetaan muuna kuin tullikamarin aukipitämisestä kuulutettuna toimitusaikana, maksetaan asianomaiselle tullinhoitajalle tahi sille tullikamarin virkamiehelle, joka hänen sijastaan selvityksen toimittaa, korvauksena...................................................................................... 8: —
Tämä korvaus suoritetaan samaan määrään, jos laiva mainittuna aikana sekä tulo- että lähtöselvitetään  ja riippumatta siitä kuinka pitkä aika tähän kuluu.
Jos useammat virkamiehet ovat selvityksessä avullisina, älköön siitä kuitenkaan kannettako enempää korvausta kuin mitä yhdelle on määrätty.
Selvityksellä puheenalaisessa tapauksessa käsitetään ainoastaan sitä selvitystä, joka kohdistuu laivan asiakirjoihin, mutta ei etsintöä; ja pidettäköön tätä selvitystä, jota ei saa viivyttää lastikirjan jäljentämisen vuoksi, laivan saapuessa päätettynä silloin, kun purkamislupa annetaan, sekä laivan lähtiessä silloin, kun tullipassi annetaan tahi merkintä siihen tehdään.
23:ksi) Kun, asianomaisten pyynnöstä, tavaroita otetaan vastaan pakkahuoneeseen muuna vuorokauden aikana kuin mikä purkamista ja kuormaamista varten yleensä on määrätty, saavat läsnä oleva tullin hoitaja tahi pakkahuoneeninspehtori ynnä hänen apunaan oleva päällysmies tahi tullivartija korvausta siihen kuluvan ajan mukaan kultakin tunnilta:
tullinhoitaja ja pakkahuoneeninspehtori.......................................... 5: —
ja päällysmies tahi tullivartija taikka, jos heitä on useampia, kukin heistä ................................................................................................ 2: —
Tämän maksun suorittaa laivanisännistö, oikeudella saada siitä korvaus tavaranomistajalta.
25:ksi) Tullinhoitaja saa etsinnön toimittamisesta tulevalla laivalla, joka joko suoraan taikka välipaikkoihin poiketen saapuu ulkomaan paikasta tahi venäläisestä satamasta taikka sitten muutoin tuo tullaamattomia ulkomaan tavaroita, sikäli kuin toimitus laivan myöhäisen saavunnan vuoksi, päällikön tahi laivan asiamiehen pyynnöstä, suoritetaan kello viiden jälkeen iltapäivällä ja ennen kello kahdeksaa aamupäivällä, nauttia korvauksena .................... 5: —
Ylipäällysmiehen toimittaessa etsinnön tulee hänelle korvauksena sama määrä.
26:ksi) Päällysmies saa myöskin niissä tilaisuuksissa, joista lähinnä edellisessä kohdassa on ylipäällysmieheen nähden määrätty, etsinnön valvomisesta ja johdosta tulevalla laivalla nauttia korvauksena
...................................................................................................... 3: —
Lähtöetsinnöstä, jonka päällysmies toimittaa virkavapaana aikana, tulee hänelle yhtäläinen korvaus.
Samanlainen korvaus tulee myöskin konttori kirjurille tahi tullivartijalle, jonka tullikamari on määrännyt päällysmiehen sijasta toimittamaan tulo- tahi lähtöetsinnön.
Sellaisessa etsinnössä avustava päällysmies talli tullivartija saa kantaa................................................................................................ 2: —
27:ksi) Tullipalvelija, joka vartioitsee laiturin tahi rantasillan ääressä olevaa laivaa, saa, sikäli kuin purkamista kuin kuormaamista tällöin toimitetaan, sellaisesta viranteosta kello viiden jälkeen iltapäivällä ja ennen kello kahdeksaa aamulla laivanisännistöltä kantaa korvausta kultakin tunnilta ……………………………………………….2: — 
Jos tullitoimisto havaitsee erinäisten syiden vaativan laivan vartioimista muidenkin asianhaarain vallitessa, saa tullipalvelija vartioimisesta yllämainittuna aikana laivanisännistöltä kantaa samansuuruisen korvauksen.
Jos sama tullipalvelija vartioi useampaa laivaa yhtä haavaa, suoritetaan korvauksena kultakin laivalta joka tunnilta...............….1: —
Sama tullipalvelija älköön yhtä haavaa vartioiko useampaa kuin kolmea laivaa.
28:ksi) 27 kohdassa mainittu korvaus tulee tullipalvelijalle siinä mainituin määrin laiturille tahi rantasillalle puretun taikka myös pakkahuoneeseen kuljetettavan tavaran vartioimisesta edellämainittuna aikana.
Laivanisännistö suorittaa tässäkin kohdassa määrätyn palkkion, mutta on oikeutettu saamaan siitä korvauksen asianomaiselta tavaranomistajalta.
29:ksi) Virantoimituksesta sunnuntai- ja juhlapäivinä tulee niinhyvin virka- kuin palvelusmiehelle korvausta sen mukaan kuin virantoimituksesta virkavapaana aikana ylempänä on määrätty.
32:ksi) Jos virka- tahi palvelusmies kutsumuksesta on saapunut virantoimitukseen virkavapaana aikana, mutta mitään toimitusta ei tapahdu syystä, joka ei ole hänestä riippuvainen, on asianomaisen suoritettava korvaus tarkoitetusta työstä säädettyyn määrään.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 13 p:nä joulukuuta 1917.

Suomen Senaatti: E. N. SETELÄ. KYÖSTI KALLIO. ARTHUR CASTRÉN. HEIKKI RENVAL. JUHANIAROJÄRVI. ALEXANDER FREY. E. Y. PEHKONEN. A. W. LOUHIVUORI. Reguel Lundqvist.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.