109/1917

Annettu Helsingissä, 1 päivänä joulukuuta 1917.

Suomen Senaatin päätös Elintarvehallituksesta.

Senaatille kuuluvan vallan nojalla ja nojautuen eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa 2 p:nä kesäkuuta 1917 annettuun lakiin, jota lakia tässä päätöksessä sanotaan Elintarvelaiksi, on Senaatti, Maataloustoimituskunnan esittelyssä, vahvistanut seuraavan Elintarvehallituksen ohjesäännön.

1 §.

Siksi ajaksi kuin Elintarvelaki on voimassa asetetaan elintarveasiain hoitoa varten Senaatin Maataloustoimituskunnan alainen Elintarvehallitus.

2 §.

Elintarvehallituksen tehtävänä on:

1) tehdä niitä esityksiä ja suunnitelmia Elintarvelain nojalla annettaviksi määräyksiksi, joihin elintarveasiain tila maassa antaa aihetta;

2) hoitaa elintarpeiden hankintaa maahan ja tehdä valtion nimessä tätä varten tarpeellisia sitoumuksia sitävarten menoarvioon otetun tai Senaatin myöntämän määrärahan puitteissa;

3) hoitaa kaikki ne tehtävät, mitkä Senaatin Elintarvelain nojalla tähän asti antamien päätösten perusteella ovat olleet Elintarveosaston asiana, tai mitkä Senaatti vastedes Elintarvehallituksen toimeksi antaa;

4) johtaa ja valvoa Senaatin Elintarvelain nojalla antamien määräysten täytäntöönpanoa sekä lääninkomiteain, elintarvelautakuntain ynnä Senaatin tai Elintarvehallituksen elintarveasioissa asettamien komiteain toimintaa; sekä

5) myöntää erivapautuksia Senaatin Elintarvelain nojalla antamista määräyksistä.

3 §.

Elintarvehallitukseen kuuluu jäseninä pääjohtaja ja neljä osastojohtajaa.

Sitäpaitsi asetetaan Elintarvehallitukseen tarpeelliseksi havaittu määrä esittelijöitä ja muita virkamiehiä.

4 §.

Elintarvehallituksen pääjohtajan ja osastojohtajat määrää Senaatti.

Esittelijät ja muut virkamiehet ottaa toimeen Elintarvehallitus.

5 §.

Elintarvehallituksessa käsiteltävistä asioista ratkaistaan täysi-istunnossa: a) kaikki Senaattiin alistettavat asiat; b) kysymys virkamiesten ja toimihenkilöiden toimeen ottamisesta ja toimesta vapauttamisesta; c) asiat, jotka Elintarvehallituksen päätöksen tai Senaatin määräyksen mukaan ovat käsiteltävät täysi-istunnossa.

Muut asiat Elintarvehallituksessa ratkaisee pääjohtaja ja asianomainen osastojohtaja, ellei niitä Elintarvehallituksen päätöksen mukaan voida osastoissa päättää.

6 §.

Elintarvehallituksen täysi-istunnossa johtaa puhetta pääjohtaja taikka hänen poissaollessaan hallituksen virassa vanhin osastojohtaja.

Elintarvehallitus on päätösvaltainen, kun paitsi puheenjohtajaa vähintään kaksi jäsentä on asiaa ratkaisemassa.

7 §.

Asian, joka Elintarvehallituksessa joutuu äänestykseen, ratkaisee äänten enemmistö. Jos äänet äänestettäessä käyvät tasan, tulee hallituksen päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Jos äänestys on tapahtunut asiassa, joka on jätettävä Senaatin ratkaistavaksi, on ote pöytäkirjasta liitettävä Elintarvehallituksen kirjelmään.

Esittelijä on oikeutettu merkitsemään eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan.

8 §.

Elintarvehallitus on oikeutettu kutsumaan asiantuntijoita, joille suoritetaan korvausta Elintarvehallituksen käyttövaroista.

9 §.

Elintarvehallituksen pääjohtajalle ja jäsenille on Elintarvehallitus oikeutettu myöntämään virkalomaa enintään kahdeksi viikoksi. Jos pitempää virkalomaa halutaan, haettakoon sitä Senaatilta ja lähettäköön Elintarvehallitus hakemuskirjat oman lausuntonsa kerällä Senaattiin.

Muille virkamiehille myöntää lomaa hallitus enintään kuukaudeksi.

10 §.

Elintarvehallituksen päätöksiin ei saa hakea muutosta.

11 §.

Tämä päätös astuu heti voimaan.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, joulukuun 1 p:nä 1917.

Suomen Senaatti: F. E. SVINHUFVUD. E. N. SETÄLÄ. KYÖSTI KALLIO. JALMAR CASTREN. ONNI TALAS. ARTHUR CASTREN. HEIKKI RENVALL. JUHANI ARAJÄRVI. ALEKSANDER FREY. E. Y. PEHKONEN. 0. W. LOUHIVUORI. Hannes Aejmelaeus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.