106/1917

Annettu Pietarissa, marraskuun 2 (lokakuun 20 päivänä) 1917.

Asetus, joka sisältää lääninmetsälautakuntien menosäännön.

Väliaikainen Hallitus on, Suonien Senaatin esityksestä, Pietarissa lokakuun 20 (marraskuun 2) päivänä 1917, vahvistanut seuraavan asetuksen, joka sisältää lääninmetsälautakuntien menosäännön:

Palkkauksia :
8 lääninmetsälautakunnan puheenjohtajaa, palkkiota à 1,000 mk................................    8,000: —
5 läänin metsäntarkastajaa, palkkiota á 6,500 mk................. ................................  32,500: —
3 läänin metsäntarkastajaa (Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Viipurin läänissä), palkkiota à 7,000 mk...............................  21,000: —
48 metsänvartijaa, palkkiota á 2,000 mk. 96,000: — 157,500: —
Päivä- ja matkarahoja Senaatin Kamaritoimituskunnan hyväksyttävien erikoismenosääntöjen mukaan (arviomääräraha):
Lääninmetsälautakuntien jäsenille.......... 27,300: —
Läänin metsäntarkastajille ..................... 14,700: —
Metsänvartijoille .................................... 97,600: —
Kunnanmetsälautakuntien jäsenille korvaukseksi katselmuksista........................................ 40,300: — 179,900: —
Sekalaisia menoja Senaatin Kamaritoimituskunnan hyväksyttävien erikoismenosääntöjen mukaan (arviomääräraha):
Kansliahuoneistojen vuokraan........................   8,900: —
Konttoriapulaisten palkkaukseen................... 16,200: —
Huoneistojen puhtaanapitoon, valoon, lämpöön sekä käyttövaroiksi ........................................ 16,600: —
Metsänhoidon edistämiseen käytettäväksi..      4,000: — 45,700: —
Uuden kasvun aikaansaamiseksi ja turvaamiseksi hävitetyillä aloilla sekä siemenien ja taimien hankkimiseksi, takaisin perittäviä etumaksuja.......................................    39,000: —
Yhteensä Smk. 422,100: —
Tästä summasta vähenee edellä mainitut etumaksut...... 39,000: —
Yhteensä Smk 383,100: —

Lääninmetsälautakunnan jäsenet saavat lukea hyväkseen kultakin matka- ja toimituspäivältä 20 markkaa sekä matkakulujen korvausta kyyti- taksan mukaan, II luokan piletin rautatie- ja I luokan piletin laivamatkoista.

Puheenjohtajan palkkioon sisältyy korvaus muista paitsi lautakunnan kokouksia varten tehdyistä matkoista.

Läänin metsäntarkastajat saavat virka-asioissa tekemistään matkoista kultakin matka- ja toimituspäivältä 12 markkaa sekä matkakulujen korvausta samojen perusteiden mukaan kuin lääninmetsälautakunnan jäsenet.

Metsänvartijat saavat päivärahaa kultakin matka- ja toimituspäivältä 5 markkaa muissa lääneissä paitsi Oulun läänissä, jossa päiväraha on 6 markkaa, sekä kyytitaksan mukaisen korvauksen siltä maantie- ja venematkalta, jonka he todellisuudessa ovat kulkeneet, kuin myös III luokan piletin rautatie- ja II luokan piletin laivamatkoista. Kunnanmetsälautakunnan jäsenet saavat katselmustoimituksista kultakin matka- ja toimituspäivältä 5 markkaa sekä kaikista niitä varten tekemistään matkoista korvausta samojen perusteiden mukaan kuin metsänvartijat.

Läänin metsäntarkastajat ja metsänvartijat saavat palkkionkorotusta 5 ja 10 vuoden nuhteettoman palveluksen jälkeen, läänin metsäntarkas- tajat 500 markkaa ja metsänvartijat 150 markkaa kummallakin kerralla.

Siirtyessään valtion palvelukseen saavat läänin metsäntarkastajat sekä virkavuosiin että eläkkeeseen nähden lukea hyväkseen sen ajan, jonka ovat olleet läänin metsäntarkastajina. Metsänvartijat siirtyessään kruununmetsien työnjohtajiksi ovat, eläkkeeseen nähden niinikään oikeutetut hyväkseen lukemaan sen ajan, jonka ovat olleet lääninmetsälautakuntien palveluksessa.

Ministeri Valtiosihteeri Carl Enckell.Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.