106/1917

Annettu Helsingissä 8 p:nä marraskuuta 1917.

Suomen Senaatin päätös, joka sisältää tarkempia määräyksiä toimenpiteistä metsän hävittämisen ehkäisemiseksi 2 päivänä marraskuuta 1917 annetun Asetuksen voimaanpanemisesta.

Suomen Senaatti on, Senaatille kuuluvan vallan nojalla sekä toimenpiteistä metsän hävittämisen ehkäisemiseksi 2 päivänä marraskuuta 1917 annetun Asetuksen 31 §:ään perustuen, Maataloustoimituskunnan esittelyssä, vahvistanut seuraavat tarkemmat määräykset sanotun asetuksen voimaan panemisesta.

1 §.

Metsähallituksen tulee valvoa, että lääninmetsälautakunnat noudattavat toimenpiteistä metsän hävittämisen ehkäisemiseksi 2 päivänä marraskuuta 1917 annettua Asetusta sekä lääninmetsälautakunnille vahvistettua johtosääntöä, kuin myös että lääninmetsälautakuntien virkailijat täyttävät niille kuuluvat tehtävät.

2 §.

Lääninmetsälautakuntien työn järjestämiseksi yleensä sekä varsinkin yhdenmukaisuuden aikaansaamiseksi niiden toiminnassa tulee Metsähallituksen antaa lääninmetsälautakunnille tarpeellisia neuvoja ja ohjeita.

Sen ohella on Metsähallituksen pidettävä silmällä lääninmetsälautakuntien rahavarojen hoitoa.

3 §.

Lääninmetsälautakuntien vuosikertomuksissa olevat tiedot on Metsähallituksessa sopivasti yhdisteltävä sekä erillään Metsähallituksen vuosikertomuksesta julkaistava.

4 §.

Metsähallituksen tulee varsinkin lääninmetsälautakuntien avulla hankkia yksityismetsätaloutta koskevia tilastotietoja sekä niitä käytellä ja julkaista.

5 §.

Lääninmetsälautakuntien jäsenten ja varajäsenten valitsemista varten kehottakoon Maanviljelyshallitus aikanaan asianomaisia maanviljelys- ja talousseuroja asettamaan sen määrän ehdokkaita puheena oleviin toimiin kuin lääninmetsälautakuntien johtosäännössä on sanottu.

Maanviljelyshallituksen tulee vaalista ilmoittaa niille henkilöille, jotka se on jäseniksi ja varajäseniksi lautakuntiin valinnut, sekä antaa myös Metsähallitukselle niistä tieto.

Sittenkuin Metsähallitus puolestaan on lääninmetsälautakuntiin kutsunut jäsenet ja varajäsenet, tehköön lautakuntien kokoonpanosta ilmoituksen Senaattiin.

6 §.

Kruununnimismiesten tulee kunkin piirinsä poliisipalvelijoille tiedoksi antaa ne luettelot hakkausilmoituksista, jotka läänin metsälautakunta heille lähettää.

Poliisipalvelijoiden velvollisuutena on näiden luetteloiden johdolla tarkasti valvoa, että lain määräämää ilmoitusvelvollisuutta noudatetaan sekä, milloin tietoonsa saavat laiminlyöntiä siinä kohden tapahtuneen, viipymättä tehdä nimismiehelle ilmoitus.

Muistakin havaitsemistaan rikkomuksista asetusta vastaan tulee poliisipalvelijain antaa nimismiehelle tieto.

Ilmoitukset on nimismiehen viipymättä saatettava lääninmetsälautakunnan tietoon.

7 §.

Tuomioistuinten tulee saattaa päätöksensä metsän rauhoittamisesta sekä uuden kasvun aikaansaamisesta ja turvaamisesta kuin myös muista edellä mainitun asetuksen alaan kuuluvista asioista asianomaisen lääninmetsälautakunnan tietoon, jonka on niistä tehtävä rauhoitusluetteloon sellainen merkintä kuin erittäin on määrätty.

8 §.

Paitsi niitä tehtäviä, jotka mainitun asetuksen ja johtosäännön mukaan lääninmetsälautakunnille kuuluvat, tulee lääninmetsälautakuntien valvoa, että 3 päivänä syyskuuta 1886 annetun metsälain 14 §:n määräyksiä noudatetaan sellaiseen metsänkäyttöön nähden, johon siitä tehdyn kirjallisen sopimuksen kautta on ennen ylempänä mainitun asetuksen julkaisemista saatu oikeus, sekä, milloin rikkomuksia siinä kohden havaitsevat, niistä ilmoittaa yleiselle syyttäjälle.

9 §.

Läänin metsälautakunnan toimihenkilöillä olkoon oikeus lääninmetsälautakunnan tarvetta varten lääninmaanmittauskonttorissa jäljentää siellä säilytettäviä karttoja ja asiakirjoja.

10 §.

Lääninmetsälautakunnan toimituskirjain ja sen pidettävien luetteloiden otteista sekä todistuksista, joita näiden nojalla annetaan, on suoritettava lunastusta markka arkilta.

11 §.

Lääninmetsälautakunnilla ja läänin metsäntarkastajilla, on virka-asioissa vapaakirjeoikeus. Sama oikeus on myös lääninmetsälautakunnan palveluksessa olevilla metsänvartijoilla kuin myös kunnanmetsälautakunnilla ja niiden jäsenillä virka-asioita koskevassa kirjeenvaihdossa lääninmetsälautakunnan kanssa.

Tätä kaikki asianomaiset noudatettakoot.

Helsingissä, 8 päivänä marraskuuta 1917.

Maataloustoimituskunnan Päällikkö, Senaattori Kyösti Kallio. Hannes Aejmelaeus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.