93/1917

Annettu Helsingissä, 24 päivänä lokakuuta 1917.

Asetus Metsätieteellisen koelaitoksen perustamisesta.

Suomen Senaatti on, Kamaritoimituskunnan esittelyssä, hyväksynyt ja vahvistanut seuraa van asetuksen Metsätieteellisestä koelaitoksesta ynnä sen palkkaussäännön.

1 §.

Metsätaloutta koskevia tieteellisiä tutkimuksia varten perustetaan Helsingin kaupunkiin Metsätieteellinen koelaitos, joka on Metsähallituksen lähimmän valvonnan alainen.

2 §.

Koelaitokseen asetetaan toistaiseksi kolme vakinaisella palkkauskannalla olevaa professoria, yksi metsänhoidollisia, yksi metsätaksatoorisia ja yksi metsämaaperäopillisia tutkimustöitä varten.

Erikoistutkimuksia suorittamaan saattaa Senaatti Metsähallituksen esityksestä määräajaksi kutsua koelaitokseen muunkin pätevän henkilön.

3 §.

Koelaitoksen toimintaa johtaa ja siinä suoritettavia tutkimustöitä suunnittelee koelaitoksen hallitus, jonka muodostavat koelaitoksen professorit sekä ne Aleksanterin-Yliopiston metsätieteen professorit, jotka Senaatti Metsähallituksen esityksestä hallituksen jäseniksi määräajaksi kutsuu.

4 §.

Hallitus on päätösvaltainen kun kolme sen jäsentä on kokouksessa saapuvilla.

Täysilukuisen jäsenmäärän aikaansaamiseksi kutsukoon koelaitoksen johtaja väliaikaisesti hallituksen kokouksiin tarpeellisen luvun koelaitoksen erikoistutkijoita siinä järjestyksessä kuin he ovat koelaitoksen toimeen tulleet. Jos hallitus ei tätenkään tule päätösvaltaiseksi, määrätköön Metsähallitus siihen jonkun muun pätevän henkilön.

5 §.

Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan koelaitoksen johtajan.

Johtajan estettynä ollessa hoitaa hänen tehtäviään virassa vanhin hallituksen jäsen.

6 §.

Koelaitoksen professorit nimittää Senaatti ehdollepanon jälkeen. Virat julistaa haettaviksi viidenkymmenenkuuden päivän kuluessa Metsähallituksen Ylitirehtööri, jolle viranhakuanomukset ovat annettavat.

Ehdollepanon toimittaa koelaitoksen lisätty hallitus, jonka muodostavat Metsähallituksen Ylitirehtööri, puheenjohtajana, koelaitoksen professorit, Aleksanterin-Yliopiston metsätieteen professorit sekä yksi Metsähallituksen valitsema jäsen. Ehdokassijoja määrättäessä on perusteena pidettävä hakijain tieteellistä taitavuutta etenkin metsätalouden alalla.

Lisätty hallitus voi, milloin se harkitsee koelaitoksen edun sitä vaativan, lykätä ehdollepanon tekemisen korkeintaan kahdeksantoista kuukauden päähän.

7 §.

Pätevyysehtona koelaitoksen professorinvirkaan vaaditaan, että hakija julkaisuillaan on osottanut pystyvänsä itsenäiseen tieteelliseen tutkimus- työhön asianomaisella tutkimusalalla sekä että hän on perehtynyt käytännölliseen metsätalouteen.

8 §.

Koelaitoksessa tarvittavat assistentit, apulaiset ja palvelusmiehet ottaa toimeen ja erottaa koelaitoksen hallitus.

9 §.

Koelaitoksen professorilla on virka-arvo arvojärjestyksen kuudennessa luokassa.

10 §.

Korvausta virka-asioissa tekemistään matkoista saa koelaitoksen hallituksen jäsen ja koelaitoksen erikoistutkija sekä assistentti matkustussäännön mukaan.

11 §.

Täytettyään 65 ikävuotta on koelaitoksen professori velvollinen virastaan eroamaan.

12 §.

Koelaitoksen professori on oikeutettu yhden kuukauden virkalomaan vuodessa hallituksen määrättävänä aikana.

Sairauden tai muun pätevän syyn perusteella voi Metsähallitus myöntää professorille virkavapautta enintään kahden kuukauden ajaksi.

Koelaitoksen assistenttien, apulaisten ja palveluskunnan virkavapaudesta ja virkalomasta päättää koelaitoksen hallitus.

13 §.

Koelaitoksen vakinaiset virkamiehet saavat palkkausta koelaitokselle vahvistetun palkkaussäännön mukaan ja ovat osalliset Siviilivirkakunnan leskien- ja orpoinkassaan. Virasta erotessaan he ovat oikeutetut eläkkeeseen siviilivirkamiehille yleensä voimassa olevien perusteiden mukaan.

14 §.

Tämä asetus astuu voimaan tammikuun 1 päivänä 1918.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 24 päivänä lokakuuta 1917.

Suomen Senaatti: E. N. SETÄLÄ. ALLAN SERLACHIUS. LEO EHRNROOTH. ANTTI TULENHEIMO. RUDOLF HOLSTI. KYÖSTI KALLIO. V. A. Ilwes.

Metsätieteellisen koelaitoksen palkkaussääntö.

			Suomen markkaa
			Yhdelle. Kaikille.
3 koelaitoksen professoria, palkkaa .............. Smk. 8,000
       palkkiota .............. »   2,000	10,000  30,000

Muist. 1. Johtajan, assistenttien, apulaisten ja palvelusmiesten palkkauksiin niin myös kansliamenoihin ja tarve rahoiksi ynnä muihin laitoksen menoihin tarvittavat määrärahat määrää Senaatti.

Muist. 2. Koelaitoksen professorit saavat palkkionkorotusta viiden ja kymmenen vuoden palveluksesta samassa virassa 1,000 markkaa kummallakin kertaa.

Muist. 3. Vahtimestarille tulevasta palkkionkorotuksesta sekä oikeudesta eläkkeeseen säädetään erittäin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.