88/1917

Annettu Helsingissä, 25 päivänä lokakuuta 1917.

Asetus, joka koskee tiivistetyn happi- ja vetykaasun varastossa pitoa ja kuljetusta.

Suomen Senaatti on, Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan esittelyssä, hyväksynyt ja vahvistanut seuraavan asetuksen:

1 §.

Tiivistettyä happi- ja vetykaasua saadaan säilyttää ja kuljettaa ainoastaan valanta- ja keittoraudasta tai valuteräksestä tehdyissä saumattomissa, lieriömäisissä säiliöissä, joita on koeteltu alempana mainitulla tavalla.

2 §.

Sen sisäpuolisen paineen, jota on käytettävä säiliöitä koeteltaessa, ilman että niiden muoto siitä muuttuu tai vuotoa syntyy, tulee olla 50 % säiliön täyttämiseen käytettävää työpainetta suurempi. Säiliöitä on pidettävä koepaineen alaisena vähintäin 5 minuuttia ja tarkastusmiehen on kokeen aikana vasaralla kopahutettava säiliötä. Työpaine saa olla korkeintaan 200 kilogrammaa neliösenttimetriä kohti, kun ulkolämpö on + 17 astetta C.

3 §.

Koetuksen toimittaa höyrykattilantarkastaja tai muu sopiva teknillisesti sivistynyt henkilö, jonka Teollisuushallitus siihen määrää.

Tarkastaja pankoon jokaiseen koeteltuun säiliöön silmiinpistävälle paikalle nimileimansa ja tarkastuksen päivämäärän. Sitäpaitsi pitää jokaiseen säiliöön olla leimattu tyhjän säiliön sekä venttiilien ja suojuskotelon yhteinen paino, koetuspaine, korkein sallittu työpaine ja säiliön numero.

Tarkastaja antaa myös koetuksen toimittamisesta vahvistetun kaavan mukaisen kirjallisen todistuksen.

Ulkomailla koeteltuja säiliöitä saadaan myös käyttää tässä maassa, jos säiliössä on sellainen leima ja omistajalla sellainen, asianomaisen tarkastusviranomaisen antama todistus, kuin edellä on mainittu.

4 §.

Koetus on uudistettava joka kolmas vuosi.

5 §.

Säiliöt ovat venttiilien suojelemista varten varustettavat säiliöihin hyväksytystä aineesta valmistetuilla suojuskoteloilla, jotka ovat täytetyissä säiliöissä lujasti kierrettävät kiinni sekä rautalangalla lukittavat.

Säiliöt ovat joko sovitettavat umpinaisiin puulaatikkoihin tai tehtävät sen muotoisiksi, etteivät ne voi vieriä.

Säiliöihin tai niiden ympärillä mahdollisesti oleviin laatikkoihin tulee olla kiinnitetty nimilaput, joihin on merkitty sen tehtaan tai varaston nimi, mistä tavara on lähetetty, tiivistetyn kaasun nimi, säiliön numero sekä tarkastuksen päivämäärä.

6 §.

Täytettyjä säiliöitä on käsiteltävä varovasti ja varsinkin varottava kolauksilta eikä niitä saa jättää auringon eikä muunkaan lämpölähteen vaikutuksen alaiseksi.

7 §.

Tiivistettyä happi- ja vetykaasua Suomen valtionrautateillä kuljetettaessa on noudatettava siitä annettuja erikoismääräyksiä.

8 §.

Täytettyjä säiliöitä ei saa koskaan kaatumisen välttämiseksi kuljetettaessa eikä niiden säilytyspaikoissa asettaa pystyyn.

Kun kuljetus tapahtuu laivoilla, ovat täysinäiset säiliöt sijoitettavat kannelle ja köytettävät kiinni niin hyvin, etteivät ne voi päästä vierimään, sekä suojattavat purjepeitteellä.

Täytettyjä säiliöitä ei saa lähettää raitiovaunuissa eikä muissa matkustaja- liikenteeseen aijotuissa kuljetusneuvoissa, joita samalla käytetään yleisöä varten.

Täytetyt säiliöt ovat hyvin suojattavat purjepeitteellä silloin, kun niitä säilytetään yleisen liikenteen alaisissa paikoissa.

9 §.

Täytetyillä säiliöillä kuormatut ajoneuvot ovat suojattavat purjepeitteellä eikä niitä saa jättää ilman silmälläpitoa.

10 §.

Tiivistetyllä happi- ja vety kaasulla täytettyjä säiliöitä ei saa ottaa kuljetettavaksi, jollei niitä ole koeteltu kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana.

11 §.

Tiivistetyn happi- tai vetykaasusäiliön lähettäjä on velvollinen tarkistetulla manometrillä näyttämään, kuinka suuri paine säiliössä on, jos viranomaiset niin vaativat.

12 §.

Yllä olevien määräysten rikkominen rangaistaan korkeintaan 100 markan sakolla, jollei yleisessä laissa ole muuta rangaistusta määrätty.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 25 päivänä lokakuuta 1917.

Suomen Senaatti: E. N. SETÄLÄ. ALLAN SERLACHIUS. LEO EHRNROOTH. ANTTI TULENHEIMO. RUDOLF HOLSTI. Hj. Enwald.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.