83/1917

Annettu Helsingissä, 12 päivänä lokakuuta 1917.

Suomen Senaatin päätös sisältävä määräyksiä tavarain kuljetuksesta maassa erityisten Senaatin tai muiden viranomaisten antamien lupatodistusten nojalla.

Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa 2 päivänä kesäkuuta 1917 annetun lain nojalla, on Senaatti päättänyt vahvistaa seuraavat määräykset tavarain kuljetuksesta maassa erityisten Senaatin tai muiden viranomaisten antamain lupatodistusten nojalla.

1 §.

Otettaessa kuljetettavaksi rautateillä tai laivoilla sellaisia tavaroita, joiden kuljetukseen Senaatin antamien, tavaran kuljetusta koskevien määräysten mukaan erityinen lupatodistus tarvitaan, tulee rautatie viranomaisen tai laivan päällikön ottaa lähettäjältä lupatodistus pois milloin siinä mainittu tavaramäärä kokonaisuudessaan suoraan kuljetetaan määräpaikkaan.

Siinä tapauksessa, että tavaraa on määräpaikkaan saapuakseen kuljetettava sekä rautateitse että laivalla, on sen henkilön, joka ensiksi ottaa tavaran kuljetettavaksi, lupatodistuksen tehtävä merkintä siitä, että tavara on kuljetettavaksi otettu ja sen jälkeen luovutettava se takaisin lähettäjälle. Lupatodistuksen tässä tapauksessa ottaa pois se henkilö, joka ottaa tavaran lähetettäväksi suoraan määräpaikkaansa.

Tavaraa seuraa vaan rahtikirjaan on tehtävä merkintä siitä, että sen kuljettamiseen on asianmukainen lupatodistus esitetty.

Milloin lupatodistuksessa mainittu tavaramäärä lähetetään useammassa erässä, on sen viranomaisen, joka ottaa tavaran lähetettäväksi, lupatodistukseen. tehtävä merkintä siitä, miten paljon tavaraa kulloinkin on kuljetettu. Viimeistä tavaraerää lähetettäessä on lupatodistus otettava pois.

2 §.

Kun tavara kuljetetaan matkatavarana rautateillä tai laivalla, on asianomaisen henkilön hankittava lähtöaseman virkailijalta tai laivan päälliköltä lupatodistukseen merkintä siitä, että tavaran kuljetuksesta on heille ilmoitus tehty. Rautateillä kuljetukseen nähden riittää tässä tapauksessa asianomaisen aseman leimaus.

Ellei tällaista merkintää lupatodistukseen ole hankittu katsotaan se kelvottomaksi.

3 §.

Mitä edellä on säädetty kuljetukseen nähden rautateitse, koskee soveltuvilta kohdin myös kuljetusta postitse.

4 §.

Tämä päätös käy heti noudatettavaksi ja on voimassa toistaiseksi, ei kuitenkaan kauemmin kuin 1 päivään toukokuuta 1918.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 1917.

Kamaritoimituskunnan Päällikkö, Senaattori Harald Åkerman. Väinö Ahla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.