80/1917

Annettu Helsingissä, 12 päivänä syyskuuta 1917.

Suomen Senaatin päätös johtosäännöstä vankilantarkastajalle.

Vankilantarkastajanviran perustamisesta Suomen Vankeinhoitohallitukseen 5/18 päivänä elokuuta 1917 annetun Asetuksen nojalla on Senaatti vahvistanut seuraavan johtosäännön vankilantarkastajalle:

1 §.

Vankilantarkasiajalla tulee olla taitoa ja kokemusta vankeinhoidossa sekä vankilatalouden ja -työliikkeen hoitamisessa.

2 §.

Vankilantarkastajan tulee toimittaa omasta alotteestaan, Vankeinhoitohallitukselle siitä ilmoitettuaan, tai Vankeinhoitohallituksen määräyksestä tarkastuksia vankeuslaitoksissa valvoakseen ja ohjatakseen niiden taloudenhoitoa ja työliikettä.

Erityisesti tulee vankilantarkastajan huolehtia siitä a) että vankiloiden työliikkeiden toimintaa ohjataan vankeinhoidon tarketusta silmälläpitäen ja yhdenmukaisesti sekä myös mahdollisimman kannattavasti; b) että ravinto-, työ- ja tarveaineiden samoinkuin vaatetavarain ja kaluston käytössä noudatetaan säästäväisyyttä sekä että niiden hankinta on edullisesti järjestetty; c) että vankeinhoitolaitoksen omaisuutta hyvin hoidetaan sekä d) että vankeinhoitolaitoksessa yleensä noudatetaan järkiperäistä taloudenhoitoa.

Vankilantarkastajan tulee myös pitää silmällä vankeinhoidosta voimassa olevien säännösten ja määräysten noudattamista.

3 §.

Vankilantarkastajan tulee Vankeinhoitohallitukselle antaa tarkastuksistaan kertomus sekä tehdä esityksiä niistä parannuksista ja muista toimenpiteistä, joiden tarpeellisuus on tarkastuksissa ilmennyt.

4 §.

Vankilantarkastajan tulee tarpeen vaatiessa olla saapuvilla esittelyssä Vankeinhoitohallituksessa sekä on velvollinen lausumaan mielensä asian käsittelyssä, ollen tarkastajan kirjallinen lausunto, jos hän sellaisen on antanut, liitettävä Vankeinhoitohallituksen asiakirjoihin.

Helsingissä, 12 päivänä syyskuuta 1917.

Oikeustoimituskunnan Päällikkö, Senaattori Antti Tulenheimo. A. P. Arvelo.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.