78/1917

Annettu Pietarissa, syyskuun 10/23 päivänä 1917.

Asetus, sisältävä määräyksiä erinäisistä maaliskuun 13 päivänä 1916 voimassa olevista torppaa, lampuotitilaa ja mäkitupa-aluetta koskevista vuokrasopimuksista.

Väliaikainen Hallitus on Suomen Ministeri Valtiosihteerin esittelyssä syyskuun 10/23 päivänä 1917 Pietarissa vahvistanut seuraavan, Suomen Eduskunnan hyväksymän asetuksen:

1 §.

Vuokrasopimus, joka maaliskuun 13 päivänä 1916, joko sopimusehtojen tai torpan, lampuotitilan ja mäkitupa-alueen vuokrausta koskevan asetuksen soveltamisesta aikaisemmin syntyneisiin vuokrasuhteisiin maaliskuun 12 päivänä 1909 annetun asetuksen 1 §:n säännöksen nojalla, on voimassa ja jota mainittujen asetuksien säännökset koskevat, on, huomioon ottaen mitä alempana on säädetty, katsottava pitennetyksi, jos vuokra-aika tulisi päättymään, lukien ensin sanotusta päivästä, 1 vuoden kuluessa, 5 vuodella 2 tai 3 » » 4 » 4 » 5 » » 3 » 6 » 7 » » 2 » 8 » 9 » » 1 » Älköön vuokrasopimusta kuitenkaan tämän pykälän mukaan pitennettäkö vastoin vuokramiehen tahtoa.

2 §.

Jos vuokramiehellä on 1 §:n mukaan jatketun vuokrasopimuksen perusteella metsänkäyttöoikeus, olkoon vuokranantajalla valta saada se vuokramiehen kotitarpeen mukaan rajoitetuksi ja tarkoin määrätyksi.

Vuokranantaja olkoon myös oikeutettu toiselle alueelle siirtämään vuokramiehen metsänkäyttöoikeuden, ellei uuden alueen käyttäminen tuota vuokramiehelle kohtuutonta haittaa. Jos tässä pykälässä mainitut rajoitukset ja muutokset supistavat vuokramiehen etuja taikka muuten tuottavat hänelle haittaa, sovitettakoon vuokramaksu sen mukaan. Mitä tässä on säädetty, ei koske sellaista vuokra-aluetta, jonka vuokramies taikka hänen saantomiehensä on perinnön vastikkeena saanut.

3 §.

Maaliskuun 12 päivänä 1909 torpan, lampuotitilan ja mäkitupa-alueen vuokrauksesta samana päivänä annetun asetuksen soveltamista aikaisemmin syntyneisiin vuokrasuhteisiin koskevan asetuksen 2—6 §:n määräyksiä noudatettakoon edelleen niihin vuokrasuhteisiin nähden, joita tämän asetuksen määräykset koskevat.

4 §.

Riitaisuudet, jotka tämän asetuksen säännöksiä sovellettaessa asianosaisten kesken syntyvät, ovat käsiteltävät siinä järjestyksessä kuin torpan, lampuotitilan ja mäkitupa-alueen vuokrauksesta 12 päivänä maaliskuuta 1909 annetussa asetuksessa vuokrasuhteesta johtuvien riita-asiain käsittelemisestä säädetään.

Ministeri Valtiosihteeri Carl Enckell.Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.