73/1917

Annettu Helsingissä, 28 päivänä syyskuuta 1917.

Suomen Senaatin päätös, koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suomen sisäpuolella.

Suomen Senaatille kuuluvan vallan nojalla on Senaatti korottanut postimaksut postilähetyksistä Suomen sisäpuolella seuraaviin määriin olemaan voimassa 1 päivästä lokakuuta 1917 alkaen toistaiseksi:

Kuljetusmaksut (porto):

1. Kirjeet:
kultakin 15 gr:lta tai sen osalta ......... ...................... ......... —: 30 
paikalliset, kultakin 30 gr:lta tai sen osalta ........................ —: 20 
2. Postikortit:
yksinkertaiset ..................................................................... —: 15 
kaksoiskortit.........................................................................—: 30 
3. Ristisiteet:
painotuotteet, asiakirjat ja tavaranäytteet, kultakin 50 gr:lta tai sen osalta....................................................................... —: 10 
paikalliset, kultakin 50 gr:lta tai sen osalta .........................—: 05 
Muist. vähin maksu on asiakirjoista ................................ ...—: 30
      » » » »                   paikallisista ..............   —: 20
      » » » »                   tavaranäytteistä (myös
                               paikallisista) ............    —: 20 
Sanomalehdistä ja aikakautisista painotuotteista, joita julkaisija tai toimitus lähettää frankkeeratuissa siteissä ja joita seuraaa reversaali, kultakin 50 gr:lta tai sen osalta ....       —: 05 
4. Paketit:
korkeintaan 500 gr:lta....................................................      —: 60 
kultakin seuraavalta 500 gr:lta tai sen osalta..................     —: 40 

Muut maksut:

5. Sisäänkirjoitetut lähetykset (kirjeet, postikortit, ristisiteet ja paketit):
sisäänkirj oitusmaksu .................................................... ........—: 40 
Sitä paitsi maksetaan jokaisesta sisäänkirjoitetusta lähetyksestä kuljetusmaksua lähetyksen laadun mukaan kuten yllä on määrätty.
6. Vakuutetut lähetykset (kirjeet ja paketit):
vakuutusmaksu: korkeintaan 200 markan arvomäärältä .... —: 40 
kultakin ylimenevältä 100 markalta tai sen osalta ...............—: 20 
Sitä paitsi maksetaan jokaisesta vakuutetusta lähetyksestä 
sisäänkirjoitusmaksuna 40 penniä ja kuljetusmaksua lähetyksen laadun mukaan.
Vakuutetun lähetyksen sulkemisesta postitoimiston lakalla, 
kultakin lähetykseltä.......................................................   —: 10 
7. Posti- ja postietuanti-osotukset:
korkeintaan 25 markan määrältä 30 penniä, yli 25 markan aina 100 markkaan asti 50 penniä ja sitten kultakin seuraavalta 100 markan osalta 25 markkaan asti 25 penniä sekä 100 markan osalta, joka nousee yli 25 markkaa, 50 penniä, tai siis seuraavaisesti:
korkeintaan 25 markkaa......................................................—: 30 
yli 25 » 100 markkaan ............................                 —: 50
» 100 » 125 »        ............................                 —: 75
» 125 » 200 » ............................                          1: —
yli 200 markkaa 225 markkaan .............................          1: 25
» 225 » 300 » ............................                          1: 50 j. n. e. 

Posti-ja postietuanti-osotuksen korkein sallittu määrä on 5,000 markkaa.

Sähköpostiosotuksesta on sitäpaitsi suoritettava:

a) sähkösanomamaksu sähkösanomataksan mukaan;

b) sähkösanoman toimittamisesta lennätintoimistoon 75 penniä;

c) sähkösanoman käsittelystä pikalähetyksenä 1 mk. 50 penniä.

8. Pikalähetykset:
tavallisten postimaksujen lisäksi ............................. ...........  1: 50 
9. Kotiinkantomaksu:
kaupungeissa ja kauppaloissa korkeintaan 6 kg. painavista paketeista ja korkeintaan 2,000 markan arvoisista kirjeistä ja paketeista, jotka kotiin kannetaan pyynnöstä...........     1: —
10. Paluukortti.....................................................................—: 15 
11. Vastaanottotodistukset.................................................—: 40 
12. Kiertolippu (reklameeraus) .......................................... —: 40 
13. Ancnnukset osoitteenmuutoksesta, lähetyksen palauttamisesta tai peräänläheitämisestä........................................................ —: 50

Helsingissä, 28 päivänä syyskuuta 1917.

Kulkulaitostoimituskunnan v. t. Päällikkö, Senaattori A. Tulenheimo. G. E. F. Albrecht.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.