71/1917

Annettu Helsingissä 17 p:nä syyskuuta 1917.

Suomen Senaatin päätös heinien kaupasta ja kuljetuksesta rautateitse ja vesitse.

Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa kesäkuun 2 p:nä annetun lain nojalla, jota lakia tässä päätöksessä sanotaan Elintarvelaiksi, on Senaatti antanut seuraavat määräykset heinien kaupasta ja kuljetuksesta rautateitse ja vesitse.

1 §.

Heinien myynti ilman Kamaritoimituskunnan Elintarveosaston lupaa muille kuin kunnallisille elintarvelautakunnille tai Suomeen sijoitettujen sotajoukkojen intendenttivirastoille olkoon kielletty.

Edelläolevan kiellon estämättä olkoon jokainen oikeutettu myymään heiniä onnin paikkakuntansa asukkaille.

2 §.

Heinien kuljettaminen rautateitse tai vesitse ilman Kamaritoimituskunnan Elintarveosaston lupaa olkoon sallittu ainoastaan, milloin lähetys on osoitettu kunnalliselle elintarvelautakunnalle tai sotaväenosastolle.

Edelläoleva kielto ei koske niiltä heinämääriä, jotka ovat vaunuihin tai alukseen kuormatut tämän päätöksen voimaanastumispäivänä.

3 §.

Joka rikkoo tämän päätöksen määräyksiä, rangaistakoon Elintarvelain 15 §:n mukaan.

4 §.

Tämä päätös käy heti noudatettavaksi ja on voimassa toistaiseksi ei kuitenkaan kauvemmin kuin toukokuun 1 päivään 1918.

Helsingissä 17 pmä syyskuuta 1917.

Kamaritoimituskunnan Päällikkö, Senaattori Harald Åkerman. Eljas Kahra.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.