70/1917

Annettu Helsingissä 15 p:nä syyskuuta 1917.

Suomen Senaatin päätös juuston valmistuksen ja kauppaan laskemisen ehdoista.

Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa 2 päivänä kesäkuuta 1917 annetun lain nojalla, jota tässä päätöksessä sanotaan Elintarvelaiksi, on Senaatti, kumoamalla päätöksensä 13 päivältä kesäkuuta 1917, päättänyt vahvistaa seuraavat määräykset juuston valmistuksen ja kauppaan laskemisen ehdoista.

1 §.

Ilman Kamaritoimituskunnan Elintarveosaston lupaa on meijerin omistajalla oikeus juuston valmistukseen käyttää ainoastaan voin valmistuksessa syntynyt kuorittu maito.

2 §.

Meijerin omistajalle, joka ei voi valmistaa voita eikä suuritta vaikeuksitta toimittaa maitoa johonkin suurempaan kulutuskeskukseen, voi Senaatin Kamaritoimituskunnan Elintarveosasto anomuksesta myöntää oikeuden juuston valmistukseen käyttää myös kuorimatonta maitoa.

3 §.

Suomessa valmistettavat juustot jaetaan seuraaman neljään luokkaan:

1) Sveitsiläinen y. m. juusto, joka on valmistettu kokonaan kuorimattomasta maidosta tai jonka kuiva-aineen rasvamäärä on vähintään 45 %;

2) juusto, jonka valmistukseen on käytetty vähintään puolet kuorimatonta maitoa tai jonka kuiva-aineen rasvamäärä on vähintään 30 %;

3) juusto, jonka valmistukseen on käytetty vähintään neljäsosa kuorimatonta maitoa tai jonka kuiva-aineen rasvamäärä on vähintään 15 %; ja

4) juusto, jonka valmistukseen on käytetty vähemmän kuin neljäsosa kuorimatonta maitoa, tai jonka kuiva-aineen rasvamäärä on alle 15 %.

4 §.

Juustonvalmistaja on velvollinen ennen juuston meijeristä lähettämistä määrittelemään mihin 3 §:ssä mainituista ryhmistä juusto kuuluu ja merkitsemään sen meijeri- ja luokkamerkillä sekä valmistuksen päivämäärällä.

5 §.

Elintarvelautakuntain asia on valvoa, että tämän päätöksen määräyksiä noudatetaan.

6 §.

Joka rikkoo tämän päätöksen määräyksiä, rangaistaan Elintarvelain 15 §:n nojalla.

7 §.

Tämä päätös astuu voimaan 1 päivästä lokakuuta 1917 ja on voimassa toistaiseksi, ei kuitenkaan kauvemmin kuin 1 päivään toukokuuta 1918.

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1917.

Kamaritoimituskunnan Elintarveosaston v. t. Päällikkö, Senaattori Kyösti Kallio. Väinö Ahla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.