69/1917

Annettu Pietarissa elokuun 30/syyskuun 12 päivänä 1917.

Avoin Kirje eräiden asiain siirtämisestä Suomen Senaatin lopullisesti ratkaistaviksi.

Heinäkuun 18/31 päivänä 1917 annetulla Manifestilla on Väliaikainen Hallitus ilmoittanut, että kuluvan vuoden lokakuun 1 ja 2 päivänä valittavalle Suomen Eduskunnalle tulee annettavaksi esitys Suomen sisäisten asiain ratkaisemisjärjestyksestä. Katsoen kuitenkin toivottavaksi, että jo nyt, mikäli se hallinnollisessa lainsäädäntöjärjestyksessä on mahdollista, joudutetaan ja yksinkertaistutetaan mainitunlaisten asiain ratkaisua, on Väliaikainen Hallitus nähnyt hyväksi eräiden asiain siirtämisestä Suomen Senaatin ratkaistaviksi määrätä ja päättää niinkuin seuraa:

1) Paitsi niitä asioita, jotka mainitaan Senaatin ohjesäännössä 13 päivältä syyskuuta 1892 ja 23 päivänä heinäkuuta 1896 annetussa asetuksessa Senaatille suodusta oikeudesta lopullisesti ratkaista eräät asiat, on Senaatin Talousosastolla, Suomen yleisen hallituksen huoltajana, oikeus niillä poikkeuksin, mitkä alempana on sanottu, lopullisesti määrätä ja päättää muut asiat, jotka tähän asti ovat olleet Keisarin ja Suuriruhtinaan itsensä ratkaistavat ilman Suomen Eduskunnan myötävaikutusta.

2) Sen johdosta, mitä Suomen perustuslait ja muut Eduskunnan myötävaikutuksella syntyneet lait sisältävät, sekä mitä erinäiset asian haarat muuten vaativat, eroitetaan edellisen momentin määräyksestä:

a) valtiopäiväin kokoonkutsuminen, lykkääminen, lopettaminen ja hajoittaminen, uusien vaalien toimitettavaksi määrääminen, esitysten ja muiden ehdotusten antaminen Eduskunnalle, sellaisten Eduskunnan päätösten tutkiminen ja vahvistaminen, jotka voimaan päästäkseen tarvitsevat Korkeimman Vallan vahvistuksen, b) valtion rahasäännön tutkiminen ja vahvistaminen, c) armahtaminen, mikäli se ei tähän asti poikkeuksellisesti ole kuulunut Senaatin toimivaltaan, d) Suomen Kenraalikuvernöörin ja hänen Apulaisensa, Ministeri Valtiosihteerin ja hänen Apulaisensa, Senaatin Varapuheenjohtajien, Jäsenten ja Prokuraattorin sekä Kenraalikuvernöörin kanslian virkamiesten nimittäminen, e) sellaisten asiain ratkaiseminen, jotka koskevat Venäjän ja Suomen välisiä oikeussuhteita tahi niistä johtuvia asioita taikka Venäjän kansalaisia tai laitoksia Suomessa, joihin asioihin nähden on noudatettava sitä, mikä ennen on ollut voimassa.

3) Näiden säännösten mukaan Senaatin toimivaltaan siirtyneistä asioista on hankittava Kenraalikuvernöörin lausunto, kun hän ei ole ollut läsnä niitä Senaatissa käsiteltäessä. Jos Kenraalikuvernöörillä on toinen mielipide kuin Senaatin enemmistöllä taikka kun Kenraalikuvernööri muuten katsoo asian tärkeyden sitä vaativan, on asia lykättävä Korkeimman Hallitusvallan tutkittavaksi.

Väliaikainen Hallitus vakuuttaa uudelleen Manifestissaan heinäkuun 18/31 päivältä 1917 ilmoitetun järkähtämättömän tahtonsa olevan antaa Eduskunnalle esitys Suomen sisäisten asiain ratkaisemisjärjestyksestä, jonka esityksen valmistelutöihin jo on ryhdytty.

Pääministeri A. Kerenskij.

Ministeri Valtiosihteeri G. Enckell.Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.