67/1917

Annettu Helsingissä, syyskuun 5 päivänä 1917.

Suomen Senaatin päätös Suomen lääketaksan muuttamisesta.

Suomen Senaatille -kuuluvan vallan nojalla on Senaatti nähnyt kohtuulliseksi sodan ajaksi tai kunnes asiasta toisin määrätään vahvistaa seuraavat muutokset Suomelle viimeksi joulukuun 13 päivänä 1910 annettuun lääketaksaan niine muutoksineen, jotka siihen ovat tehdyt Senaatin 17 päivänä marraskuuta 1911, 6 päivänä joulukuuta 1912, 3 päivänä joulukuuta 1913 ja 16 päivänä maaliskuuta, 26 päivänä toukokuuta ja 30 päivänä marraskuuta 1915 sekä 18 päivänä huhtikuuta 1916 antamilla päätöksillä:

III. Reseptuuritöiden taksa.

Lääkärin määräyksen mukaan valmistettua lääkettä taksoitettaessa lasketaan:

1. Diminutionista (pienentämisestä):
a) koncisionilla (palottelemalla) tahi kontusionilla (survomalla)
enintään 50 grammalta ..............................................   10 penniä 
kultakin sen yli menevältä 10 grammalta …………………   2   »
b) karkeaksi jauhentamalla seulomisen yhteydessä 
enintään 25 grammalta ..............................................   10   »
kultakin sen yli menevältä 5 grammalta.....................    2   »
 c) hienoksi jauhentamalla seulomisen yhteydessä enintään 25 grammalta........................................……………….    20  penniä 
kultakin sen yli menevältä 5 grammalta............……     4    »
1 Muist. Rohdoksen pienentämisestä lasketaan lisää  10    »
2 Muist. Jos lääketaksassa on määrätty eri hinnat pienennetystä aineesta, noudatetaan niitä.
2. Expeditionista (toimittamisesta), siihen luettuna maksu reseptin kopioimisesta, sinetityksestä, korkista, tektuurista, signatuurista, etiketeistä, pussista tahi päällyksestä sekä käärepaperista.............................................     30    »
3. Extraktionista (uuttamisesta), siihen luettuna panokset, hämmentäminen, pusertaminen ja siivilöiminen, 
a) macerationilla (Koittamalla (15—25° C) joka vuorokaudelta
...................................................................          50   » 
b) digestionilla (vetämällä) 35—45° C) joka vuorokaudelta
..............................................................................   100   »
c) infusionilla (100 0°) ..........................................    60   »
d) dekoktionilla.....................................................    80   »
4. Filtrationista tahi siivilöimisestä........................   20   »
5. Jakelemisesta, punnitsemista ja sekoittamista lukuun ottamatta, kultakin osalta, kun se jaellaan:
a) vahatussa paperissa tahi perkamenttipaperissa ...  5   »
b) tärkkelyskotelossa................................................. 10   »
c) selatiinikotelossa................................................... 15   »
d) stannioliputkiloissa .............................................100   »
 6. Keittämisestä:
a) kiehauttamisesta avotulella.................................. 20  »
b) sterilisoimisesta vesipaahtimessa:
enintään 200 gramman määrältä............................100  »
kultakin sen yli menevältä määrältä ........................ 50  »
c) haihduttamisesta 
100 grammalta......................... 30 penniä 
kultakin sen yli menevältä 10 grammalta ...          2  »
 7. Laastarin levittämisestä nahalle tahi kankaalle (tämä siihen luettuna) ynnä tarpeellisesta ennen valmistetun laastarin uudestaan-sulattamisesta 
a) nahalle tahi silkille:
enintään 20 cm2:n alalta.......................................    60 »
enintään 100 cm2:n alalta.....................................   120 »
kultakin sen yli menevältä 100 cm2:Itä..........……..    40 »
b) kankaalle tahi paperille:
enintään 20 cm2:n alalta……………………………………    40 »
enintään 100 cm2:n alalta....................................     80 »
kultakin sen yli menevältä 100 cm2:Itä................     30 »
 8. Muodostelemisesta, sekoittamista lukuun ottamatta:
a) bolien (pallojen), jotka ovat 0,5 grammaa raskaammat, ynnä jauhoitus (konspergeeraus) aineista, kultakin.................................................................    10 »
b) pillerien tahi granulain ynnä lycopodiumista tahi muusta määrätystä jauhoitusaineista joka 10 
luvulta.......................................................................... 8 »
c) pastillien (trochiscien) ynnä jauhoitukseen menevästä sokurista ja tablettien, paitsi 5:a,)n mukaisesta jakelemisesta 
enintään 20 kappaleelta............................................. 80 »
kultakin 5-luvulta sen yli............................................. 20 »
d) suppositorien (peräpuikkojen), lääkepuikkojen, syövytyspuikkojen ynnä jauhoitusaineesta ja vahatahi tinapäällyksestä (stanniolista), kultakin ..            20 »
 9. Punnitsemisesta:
Kahdesta tahi useammasta punnitsemisesta............. 10 »
3 Muist. Tippain lukemisesta lasketaan niinkuin punnitsemisesta.
10. Päällystämisestä, kaikki siihen tarvittavat ainekset ja työ lukuun otettuna:
a) pillerien tahi granulain 
enintään 100 kappaleelta.......................................  100 penniä 
kultakin sen yli menevältä 10-luvulta .......          10  »
b) koteloiden, lääkekakkujen y. m.
enintään 10 kappaleelta.......................................... 100 »
kultakin sen yli menevältä kappaleelta....................  10 »
4 Muist. Lehtihopealla tahi lehtikullalla päällystämisestä lasketaan kaksinkertainen maksu.
11. Sekoittamisesta tai liuventamisesta, tarvittava siivilöiminen tai fileeraus siihen luettuna:
a) juoksevien aineiden................................................ 20 »
b) kiinteiden aineiden yksistään tahi juoksevien mukana
.................................................................          40 »
c) emulsioiden, voiteiden (salvain), pilleritahtaiden, tahtaiden
(pastain), soseiden (muusien), laastarien, viimemainittuihin nähden myös niiden puikoksi muodosteleminen tahi vormuun valaminen siihen luettuna, kultakin määrältä .................... .. .      50 »
d) suolojen ja valmiiksi-laitettujen laastarien sulattamalla, kultakin määrältä........................................       70 »
5 Muist. Jos sekoittamisen ohessa sitä paitsi on liuvennettava fosforia taikka ensin neutralisoitava tahi saturoitava, lasketaan sekoittamishinnan lisäksi
............................................................................... 50 »
Elohopean exstinktionista (kuolettamisesta)
lasketaan sekoittamishinnan lisäksi.................... 200 »

Liuvennuksessa lasketaan hinta hienoksi jauhennetusta aineesta, jos vaikeasti liukenevia aineita määräyksen mukaan täytyy liuventaa kylmään veteen.

Kun on veteen liuvennettavana acidum boricum, biboras natricus, chloras kalicus, chloretum hydrargyricum ja sulfas aluminico-kalicus, lasketaan hinta kiehauttamisesta.

IV. Lasiastiain taksa, niitten puhdistus siihen luettuna.

Enintään 25 gramman vetoinen .....................   25 penniä
   »     50             »	   …………………….  30   »		
    »   100             »    …………………….   35   »
    »   200	           »    …………………….   40  » 
    »   400             »    ......................   75  »

V. Pahvirasiain taksa.

Pahvirasiat, pyöreät, uurroksella varustetut, suuruutensa mukaan:

Sisäpuolinen poikkimitta enintään 5 senttimetriä..20 penniä
     »          »         »     6,5    »    ... 25    »
     »          »         »     8,5    »    ... 35    »
     »          »         »     9      »    … 40    »
     »          »         »    10      »    … 50    »
      

Helsingissä, 5 p:nä syyskuuta 1917.

Siviilitoimituskunnan Päällikkö, Senaattori Allan Serlachius. I. Heino.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.