66/1917

Annettu Pietarissa 5/18 päivänä elokuuta 1917.

Asetus julkisten arpajaisten toimeenpanemisesta Suomessa.

Väliaikainen Hallitus on, Suomen Senaatin esityksestä, Pietarissa 5/18 päivänä elokuuta 1917, vahvistanut seuraa van asetuksen:

1 §.

Joka tahtoo toimeenpanna lain sallimat julkiset arpajaiset, hakekoon siihen lupaa Senaatilta.

Jos arpojen yhteenlaskettu myyntihinta ei nouse yli viidentuhannen markan, saa sen läänin Kuvernööri, jossa arpajaiset ovat aiotut toimeenpantaviksi, hakemuksesta myöntää sellaisen luvan.

2 §.

Lupa 1 §:ssä mainittujen julkisten arpajaisten toimeenpanemiseen annetaan määrättyä paikkaa varten ja määrätyksi rajoitetuksi ajaksi sekä ainoastaan silloin, kun arpajaisten havaitaan olevan omiansa edistämään yleishyödyllisiä tai hyväntekeväisiä tahi muita yleisiä tarkoituksia.

3 §.

Tili arpajaisista on luvan saaneen kolmessa kuukaudessa niiden toimeenpanemisesta jätettävä paikkakunnan maistraatille tahi kruununnimismiehelle, joiden tulee pitää se yleisön nähtävänä. Suuremmista arpajaisista määrättäköön myös lupapäätöksessä, milloin havaitaan tarpeelliseksi, että tili on julkaistava yhdessä tai useammassa paikkakunnalla levinneessä sanomalehdessä.

Tilin tulee myös ilmaista, kuka tai ketkä ovat vastaanottaneet kertyneet varat niiden käyttämistä varten aiottuun tarkoitukseen.

4 §.

Jos 3 §:ssä sanottua tiliä ei ole tehty, tahi jos se on puutteellinen, taikka jos havaitaan, että kertyneitä varoja ei käytetä aiottuun tarkoitukseen, olkoon sillä, joka on arpajaisiin osaa ottanut, sekä yleisellä syyttäjällä valta anoa sen läänin kuvernööriltä, jossa arpajaiset on toimeenpantu, toimitsijan määräämistä varojen haltuunottamista ja aiottuun tarkoitukseen käyttämistä varten; ja katsokoon kuvernööri, että toimitsija asianmukaisesti täyttää tehtävänsä.

5 §.

Rangaistuksesta luvattomain arpajaisten toimeenpanemisesta tahi edistämisestä ja rangaistuksesta ulkomaalaisten arpajaisten edistämisestä säädetään Rikoslain 43 luvussa. Arpojen myynnistä sellaisiin arpajaisiin kertyneet varat ovat ostajille palautettavat, jos he sitä vaativat.

Ristisidelähetykset, jotka sisältävät kiertokirjeitä tahi tiedonantoja ulkomaalaisista arpajaisista tahi niiden suunnitelmia, taikka voitto- ja arpomisluetteloita, on postilaitoksen palautettava niiden lähettäjille taikka, ell’ei se ole mahdollista, hävitettävä.

Ministeri Valtiosihteeri Carl Enckell.Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.