65/1917

Annettu Helsingissä, 5 päivänä syyskuuta 1917.

Suomen Senaatin päätös voin ja juuston kuljetuksen ehdoista.

Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa 2 päivänä kesäkuuta 1917 annetun lain nojalla, jota lakia tässä päätöksessä sanotaan Elintarvelaiksi, on Senaatti, kumoamalla Senaatin päätöksen 20 päivältä tammikuuta 1917 voin kuljetuksen ehdoista rautateillä ja 22 päivältä elokuuta 1917 juuston kuljetuksen ehdoista, päättänyt vahvistaa seuraavat määräykset voin ja juuston kuljetuksen ehdoista.

1 §.

Voita ja juustoa otettaessa vastaan lähetettäväksi rautateitse Kämärän— Ollilan väliselle rataosalle vaaditaan Valtion vointarkastuslaitoksen lupatodistus.

2 §.

Voin ja juuston kuljetus rautateillä ja laivoilla muualla maassa, 1 kg suuremmissa erissä nettopainoa, on kielletty, paitsi mikäli lähetys tapahtuu:

1) Valtion vointarkastuslaitoksen lupatodistuksen nojalla;

2) sellaisen vientiliikkeen, juuston valmistajan tai juustotukkuliikkeen toimesta, joka on sitoutunut myymään kaiken sille saapuvan tai sen toimesta valmistetun voin ja juuston Valtion vointarkastuslaitoksen määräysten mukaan;

3) osotettuna jollekulle edellämainituista liikkeistä;

4) osotettuna Elintarvelain nojalla asetetuille kuntain elintarvelautakunnille tai Suomen valtion rautateiden elintarvekomiteoille.

Viimeisessä kohdassa mainitussa tapauksessa saadaan voita ja juustoa vastaaottoasemalta luovuttaa vain henkilölle, joka todistettavasti osoittaa olevansa edellämainitunlaisen elintarvelautakunnan valtuutettu.

Sitäpaitsi saavat yksityiset henkilöt kuljettaa voita ja juustoa rautateillä ja laivoilla 1 kg suuremmissakin, mutta enintään 5 kg erissä nettopainoa, paikkakuntansa elintarvelautakunnan antamalla luvalla.

3 §.

Voin ja juuston kuljetus maanteitse, 1 kg suuremmissa erissä nettopainoa, on sallittu ainoastaan elintarvelautakuntain luvalla. Kun kuljetus tapahtuu toisen elintarvelautakunnan piiristä toiseen, antaa luvan sen paikkakunnan elintarvelautakunta, josta voi lähetetään.

Milloin kuljetus 2 pykälän mukaan edellyttää myös kuljetusta maanteitse, vaaditaan siihenkin elintarvelautakunnan passitus.

4 §.

Luettelo niistä vientiliikkeistä, juuston valmistajista ja juustotukkuliikkeistä, jotka ovat sitoutuneet myymään kaiken niille saapuvan tai niiden toimesta valmistetun voin ja juuston Valtion vointarkastuslaitoksen määräysten mukaan, julkaistaan virallisissa lehdissä.

Joka rikkoo edelläolevia määräyksiä, rangaistaan Elintarvelain 15 §:n nojalla.

Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1917.

Kamaritoimituskunnan Elintarveosaston v. t. Päällikkö, Senaattori Väinö Tanner. Väinö Ahla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.