60/1917

Annettu Pietarissa elokuun 5 (18) päivänä 1917.

Asetus Suomen kansakoulunopettaja- ja opettajatarseminaarien uudestaan järjestämisestä 5/18 päivänä elokuuta 1916 annetun asetuksen kumoamisesta ja siitä johtuvista toimenpiteistä.

Väliaikainen Hallitus on, Suomen Senaatin esityksestä, Pietarissa elokuun 5 (18) päivänä 1917, vahvistanut seuraavan asetuksen: Kumoten Suomen kansakoulunopettaja- ja opettajatarseminaarien uudestaan järjestämisestä 5/18 päivänä elokuuta 1916 annettu asetus sekä mainitulla asetuksella vahvistetut opetussuunnitelmat ja muuttaen kansakoulutoimen järjestämisestä Suomen Suuriruhtinaanmaassa 11 päivänä toukokuuta 1866 annetun asetuksen 50 §:n säännöksiä sellaisina kuin ne kuuluvat 11 päivänä helmikuuta 1886 annetussa asetuksessa, säädetään täten seuraavaa:

1 §.

Kaikki kansakoulunopettaja- ja opettajatarseminaarit säilytetään viisiluokkainen.

Suomen Senaatti vahvistaa seminaarien opetussuunnitelmat sekä antaa päätössuoritusta koskevat määräykset.

2 §.

Kansakoulunopettaja- ja opettajatarseminaariin pyrkijältä vaaditaan, että hän ennen sen kalenterivuoden loppua, jolloin hänet ensimmäisen luokan oppilaaksi otetaan, täyttää 17 vuotta, että hän on ruumiinrakenteeltaan terve sekä käytökseltään nuhteeton ja että hänellä on ylemmän kansakoulun oppimääriä vastaavat tiedot ja taidot. Älköön kuitenkaan puuttuva taito laulussa, voimistelussa tai käsitöissä olkoon esteenä seminaariin pääsköön sille, jolla muuten on hyvät tiedot ja hyvät luonnonlahjat.

Ministerivaltiosihteeri Carl Enckell.Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.