53/1917

Annettu Helsingissä 2 p:nä elokuuta 1917.

Suomen Senaatin päätös, naudanvuotien kaupasta.

Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa kesäkuun 2 päivänä 1917 annetun lain nojalla, jota lakia tässä päätöksessä kutsutaan elintarvelaiksi, on Senaatti antanut seuraavat määräykset eräänlaisten vuotien kaupasta:

1 §.

Alkaen klo 7 i. p. 15 päivänä elokuuta ovat 3 §:ssä mainituin poikkeuksin, kaikki Suomessa sanottuna ajankohtana olevat tuoreet, suolatut tai kuivatut naudan vuodat, joiden kokonaispaino tuoreena on ollut vähintään 12 kiloa, takavarikoidut.

2 §.

Kaikki edellä mainittua laatua olevat vuodat, jotka 1 §:ssä mainitun ajankohdan jälkeen teurastettaessa saadaan, ovat, 3 §:ssä mainituin poikkeuksin, takavarikossa teurastustilaisuudesta lähtien.

3 §.

Kamaritoimituskunnan Elintarveosaston asiana on antaa erityisille henkilöille tai liikkeille Elintarveosaston määräämillä ehdoilla oikeus ostaa vuotia. 1 ja 2 §:n määräykset eivät koske näiden ostajien hallussa olevia vuotia.

4 §.

Jokainen, jolla on hallussaan 1 §:ssä mainittua laatua olevia vuotia on velvollinen ennen elokuun 22 päivää 1917 paikkakunnan elintarvelautakunnalle ilmoittamaan, kuinka suuret hänen varastonsa ovat 1 §:ssä mainittuna aikana.

5 §.

1 tai 2 §:n mukaan takavarikoidun tavaran haltija on oikeutettu Kamaritoimituskunnan Elintarveosaston määräämin ehdoin myymään tavaran Elintarveosaston valtuuttamalle vuotien ostajalle.

6 §.

Ellei takavarikoidun tavaran haltija kahdenkymmenenyhden päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin takavarikko on astunut voimaan, ole käyttänyt hänelle 5 §:ssä myönnettyä oikeutta myydä tavara, on hän velvollinen luovuttamaan tavaran valtiolle elintarvelain säätämällä tavalla.

Kunnallisen elintarvelautakunnan asiana on kussakin tapauksessa harkita ja päättää, kuinka paljon takavarikoidusta tavarasta sen haltija saa käyttää elintarvelain 9 §:ssä mainittuihin tarpeisiin.

7 §.

Kamaritoimituskunnan Elintarveosaston tehtäväksi jätetään ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita tämän päätöksen toimeenpano edellyttää.

8 §.

Joka rikkoo tämän päätöksen määräyksiä, rangaistakoon elintarvelain 15 §:n mukaan enintään kymmenen tuhannen markan sakolla taikka korkeintaan kahden vuoden vankeudella.

Tavara, joka vastoin tämän päätöksen määräyksiä yritetään pidättää valtiolta, olkoon menetetty.

9 §.

Tämä päätös käy noudatettavaksi elokuun 15 päivänä 1917 ja on voimassa toistaiseksi, ei kuitenkaan kauvemmin kuin toukokuun 1 päivään 1918.

Kamaritoimituskunnan Päällikkö, Senaattori Wäinö Wuolijoki.

T. Sundqvist.Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.