52/1917

Annettu Helsingissä 2 p:nä elokuuta 1917.

Suomen Senaatin päätös, pohjanahan kaupasta.

Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa kesäkuun 2 p:nä 1917 annetun lain nojalla, jota lakia tässä päätöksessä sanotaan elintarvelaiksi, on Senaatti antanut seuraavat määräykset pohjanahan kaupasta:

1 §.

Alkaen klo 7 i. p. elokuun 15 päivänä 1917 on kaikki valtiolle kuulumaton pohjanahka takavarikoitu.

2 §.

Kaikki pohjanahka, mikä valmistetaan 1 §:ssä mainitun ajankohdan jälkeen, on takavarikossa valmistumishetkestä alkaen.

Takavarikko ei koske tavaranhaltijalle elintarvelautakunnan luvalla jätetyistä vuodista valmistettua pohjanahkaa.

3 §.

Jokainen, jolla on hallussaan pohjanahkaa, on velvollinen ennen elokuun 22 päivää 1917 paikkakunnan elintarvelautakunnalle ilmoittamaan, kuinka suuret hänen varastonsa ovat 1 §:ssä mainittuna aikana.

4 §.

1 tai 2 §:n mukaan takavarikoidun tavaran haltija on velvoitettu Kamaritoimituskunnan Elintarveosaston antamien osoitusten mukaan joko omassa tuotannossaan käyttämään tai muille myymään tavaran.

5 §.

Kunnallisen elintarvelautakunnan asiana on kussakin tapauksessa harkita ja päättää kuinka paljon takavarikoidusta tavarasta sen haltija saa käyttää elintarvelain 9 §:ssä mainittuihin tarpeisiin.

6 §.

1 tahi 2 §:n mukaan takavarikoitua tavaraa älköön edelleen myytäkö muuten kuin noudattamalla Elintarveosaston antamia määräyksiä.

7 §.

Kamaritoimituskunnan Elintarveosaston tehtäväksi jätetään ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita tämän päätöksen toimeenpano edellyttää:

8 §.

Joka rikkoo tämän päätöksen määräyksiä, rangaistakoon elintarvelain 15 §:n mukaan enintään kymmenen tuhannen markan sakolla taikka korkeintaan kahden vuoden vankeudella.

Tavara, joka vastoin tämän päätöksen määräyksiä yritetään pidättää valtiolta, olkoon menetetty.

9 §.

Tämä päätös käy noudatettavaksi elokuun 15 p:nä ja on voimassa toistaiseksi, ei kuitenkaan kauemmin kuin toukokuun 1 päivään 1918.

Kamaritoimituskunnan Päällikkö, Senaattori Wäinö Wuolijoki.

T. Sundqvist.Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.