49/1917

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1917.

Suomen Senaatin päätös sisältävä lisäyksen Suomen valtionrautateille 21 päivänä tammikuuta 1897 vahvistetun Liikenneohjesäännön 8 lukuun.

Suomen Senaatille kuuluvan vallan nojalla on Senaatti vahvistanut Suomen valtionrautateille 21 päivänä tammikuuta 1897 vahvistetun Liikenneohjesäännön 8 lukuun seuraavan lisäyksen.

L. Alkoholipitoiset aineet.

§ 72 a.

Sellaisia alkoholipitoisia aineita, jotka sisältävät enemmän kuin 2 ½ tilavuusprosenttia etylialkoholia, otetaan kuljetettavaksi ainoastaan rahti- tai pikatavarana yksinomaan sellaisten aineiden myyntiin oikeutetuille, sekä teknillisiin, tieteellisiin ja kirkollisiin tarkoituksiin näitä aineita tarvitseville henkilöille ja laitoksille ynnä apteekeille ja sairaaloille. Lähettäjä on tällaista tavaraa kuljetettavaksi jättäessään velvollinen esittämään kuljetuskirjoihin liitettäväksi julkisen notaarin tai muun viranomaisen antaman alkuperäisen todistuksen, josta ilmenee, että vastaanottaja on oikeutettu saamaan lähetyksen.

Edellä olevat määräykset ovat voimassa myöskin yksityisten henkilöiden laillisesti varastossa pitämiä alkoholipitoisia aineita niitä siirrettäessä toiselle paikkakunnalle varastossa pitäjän omassa nimessä.

Kun alkoholipitoisia aineita Suomen rajojen ulkopuolelta saapuu jollekin Suomen rautatieasemalle, tulee vastaanottajan, ennenkuin saa lähetyksen haltuunsa, esittää kaikki ne todistukset, joiden hankkiminen edellä sanotun perusteella kuuluisi lähettäjälle.

Jos alkoholipitoisia aineita on jätetty kuljetettavaksi väärällä nimellä, on lähettäjä tai vastaanottaja velvollinen suorittamaan rahtimaksun kym- menkertaisesti, josta puolet menee sille rautatievirkailijalle tai palvelus- kuntaan kuuluvalle henkilölle, joka virantoimituksessa ollessaan on lähe- tyksen ilmiantanut. Tällainen lähetys on jätettävä asianomaisen järjes- tyksenvalvojan haltuun.

Alkoholipitoisten aineiden lähetykset, joita ei 85 §:ssä säädetyn määräajan kuluessa ole noudettu, ovat niinikään jätettävät asianomaisen järjestyksenvalvojan haltuun.

Edellä olevat määräykset eivät koske kauttakulkutavaraa eivätkä hankintaa Suomeen sijoitettua venäläistä sotaväkeä varten.

Rautatien henkilökunta on vapaa kaikesta vastuusta, jos alkoholipitoisia aineita sisältävän lähetyksen laatu on ilmoitettu väärin.

Helsingissä, 12 päivänä heinäkuuta 1917.

Kulkulaitostoimituskunnan päällikkö, Senaattori Väinö Voionmaa. Richard Lindberg.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.