46/1917

Annettu Pietarissa kesäkuun 8 (toukokuun 26) päivänä 1917.

Asetus suomen- ja ruotsinkielenkääntäjäin viroista Suomen Senaatissa.

Väliaikainen Hallitus on, Suomen Senaatin esityksestä, Pietarissa toukokuun 26 (kesäkuun 8) päivänä 1917, vahvistanut seuraavan asetuksen:

1 §.

Tarpeellisten käännöstöiden suorittamista varten suomenkielestä ruotsinkielelle ja päinvastoin on Suomen Senaatin palveluksessa vakinaisella paikkakunnalla yksi ylikielenkääntäjä ja, yksi kielenkääntäjä.

2 §.

Puheenalaiset virat täyttää, asianmukaisesti kuulutetun, kolmenkymmenen päivän hakuajan kuluttua, Senaatin Talousosasto.

3 §.

Kielenkääntäjäksi pääsemiseen vaaditaan täydellinen kyky virheettömästi suorittaa käännöstöitä suomenkielestä ruotsinkielelle sekä päinvastoin ja annettakoon etusija sille hakijalle, joka osoittaa lainopillisten opintojen tai virkatoimissa saavutetun harjaantumisen kautta hyvästi perehtyneensä laki- ja virkakielen käyttöön.

4 §.

Ylikielenkääntäjällä on virka-arvo voimassa olevan arvojärjestyksen seitsemännessä sekä kielenkääntäjällä sen yhdeksännessä luokassa ja he nauttivat korvausta virkamatkoistaan voimassa olevan matkustussäännön kuudennen luokan mukaan.

Ylikielenkääntäjä saa vuotuista palkkaa seitsemäntuhatta markkaa ja palkkiota kolmetuhatta markkaa sekä kielenkääntäjä vuotuista palkkaa viisituhatta ja palkkiota kaksituhatta markkaa. Sen ohessa saavat he palkkionkorotusta viiden ja kymmenen vuoden nuhteettomasta palveluksesta, ylikielenkääntäjä seitsemänsataaviisikymmentä markkaa ja kielenkääntäjä viisisataa markkaa kummallakin kerralla. Nykyiset suomenkielenkääntäjän virkain haltijat saavat lukea palkkionkorotukseen nähden hyväkseen sen ajan, jonka he ovat olleet vakinaisissa kielenkääntäjän viroissa Senaatin kielenkääntäjäin entisten vuosirahansääntöjen mukaan.

Kielenkääntäjät ovat oikeutetut eläkkeen saantiin virasta erotessaan siviili virkamiehistä voimassa olevain perusteiden mukaan sekä osallisuuteen siviili virkakunnan leskien- ja orpojenkassaan.

5 §.

Ylikielenkääntäjän tulee ottaa vastaan ja toimittaa takaisin käännettävät asiakirjat, jakaa työt kielenkääntäjäin kesken, tarkastaa muiden kielenkääntäjäin tekemät käännökset sekä tarpeen tullen todistaa oikeaksi mitä on tarkastanut, ja tulee kielenkääntäjän ylikielenkääntäjän ollessa, laillisesti estettynä tai virasta vapaana, toimittaa hänen tehtäviään.

6 §.

Kielenkääntäjäin toimintaa pitää silmällä Talousosaston Kanslia, joka myös tarpeen mukaan, ylikielenkääntäjän esityksestä, ottaa ylimääräisiä kielenkääntäjänapulaisia ja määrää niille palkkiot vuosirahasääntöön ylimääräisten kielenkääntäjäin palkkaamiseksi otetusta määrärahasta.

7 §.

Talousosaston Kanslian asia on antaa tarkemmat ohjeet niin vakinaisten kuin ylimääräistenkin kielenkääntäjäin tehtäväin järjestämiseksi.

Ministeri valtiosihteeri Carl Enckell.Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.