45/1917

Annettu Helsingissä toukokuun 25 p:nä 1917.

Suomen Senaatin päätös, sisältävä järjestysohjeet kivenlouhintaa ja kivenhakkuuta varten Suomessa.

Nojautuen ammatinvaaralta suojelemisesta huhtikuun 4 p:nä 1914 annetun asetuksen 17 §:ään määrää Suomen Senaatti, että kivenlouhinta ja kivenhakkuu ovat luettavat erittäin vaarallisiin ammatteihin, ja vahvistaa niitä varten seuraavat järjestysohjeet:

1 §.

Lataaminen ja laukaisu on jätettävä erityisesti siihen määrättyjen, taitavien ja luotettavien henkilöiden tehtäväksi, joiden velvollisuutena myöskin on pitää räjähdysaine varastosta annettuja ampumatarpeita varmassa tallessa.

2 §.

Porien, vasarain ja talttojen lyömäpinnat ovat pidettävät mahdollisimman puhtaina irtaantuneista siruista.

3 §.

Ainoastaan sellaisia dynamiittipatroonia on lupa käyttää, jotka, olivatpa ne määrämuotoisia tahi ei, sopivat poranreijän pienimpään läpimittaan ja jotka luisuvat helposti poranreikään.

4 §.

Jäätynyttä dynamiittia ei saa milloinkaan käyttää lataamiseen, vaan on se ensin pehmitettävä dynamiitinlämmittäjän sisässä olevassa kuivassa astiassa, kun ulompi astia ensin on täytetty lämpöisellä, vaan ei kiehuvalla vedellä.

5 §.

Ainoastaan kuivaa, varmasti ja tasaisesti palavaa sytytyslankaa on käytettävä. Sytytyslanka on aina säilytettävä kuivassa paikassa.

6 §.

Sytytyslanka on leikattava poikki vinosti sekä pantava varovasti sytytyspanokseen.

7 §.

Nallia ei saa milloinkaan likistää kiinni muulla tavoin kuin sytytyspihdeillä.

8§.

Nallia ei myöskään milloinkaan saa puhdistaa sisältä muulla tavoin kuin puhaltamalla ja kädessä ravistamalla. Vioittunut nalli on hävitettävä panemalla se dynamiittipanokseen, mutta ei ruutipanokseen.

9 §.

Nallilla varustettua dynamiittipatroonaa suojeltakoon erittäin hyvin sysäyksiltä ja pantakoon varovasti paikalleen poranreikään.

10 §.

Jotta panos syttyisi nopeasti ja varmasti on ruuti saatettava näkyviin sytytyslangan vapaana olevassa päässä.

11 §.

Ruutipanosta tahi syvemmällä olevaa dynamiittipanosta varten on käytettävä kahta yhtä pitkää sytytyslankaa.

12 §.

Latauksessa ei räjähdysainetta milloinkaan saa työntää, vaan se on painettava hitaasti ja vakavasti alas.

13 §.

Vaakasuorassa asennossa olevaa poranreikää varten käytettävän ruutipanoksen tulee olla paperipatroonassa tahi suurempia tällaisia reikiä varten kangaspussissa; sellaiseen poranreikään varissut ruuti on pyyhittävä pois ennen sytyttämistä.

14 §.

Dynamiitin etupanokseksi älköön käytettäkö kivi- tahi tiilisiruja, vaan kuivaa hiekkaa, savea tahi multaa.

15 §.

Ruudin etupanokseksi käytettäköön kernaimmin kuivaa ja soratonta savea.

16 §.

Latasimen, jolla dynamiitti ja ruutipanokset viedään reikään ja jolla dynamiitilla ladattu reikä on täytettävä sekä ruudilla ladatun reijän täytteeksi ensin ruutipanosta vasten käytettävä pehmeä täyte on työnnettävä reikään, tulee olla puusta. Ruutipanoksen päälle tarvittava lujempi täyte on lyötävä sellaisella

17 §.

Räjähytettäessä lähellä asuttua paikkaa tahi kulkuteitä on panoksen päälle peitteeksi asetettava huolellisesti rauta vitjoilla toisiinsa kytkettyjä pölkkyjä, joiden päälle asetetaan vielä peitteeksi mattoja, tuoreita havuja tai muuta tarkoitukseen sopivaa peitettä estämään kivien lentelemistä ympäri.

18 §.

Räjähytettäessä kulkutien läheisyydessä on sitäpaitsi ennen laukaisemista asetettava riittävä määrä vahteja, jotka punaisilla lipuilla ja huudoilla varoittavat ja estävät ihmisiä lähestymästä räjähdyspaikkaa.

19 §.

Jos panos ei laukea lasketussa ajassa, ei kenenkään kuitenkaan tule lähestyä paikkaa ennen kuin vielä kymmenen minuuttia on kulunut.

20 §.

Jos ruuti- tahi dynamiittipanos ei ole lauennut, ei sitä saa purkaa.

21 §.

Kun kivenlouhintaa suoritetaan katoksen alla, tulee yhden seinän olla kokonaan tahi suurimmaksi osaksi avoin.

22 §.

Kun useampia kivenhakkaajia työskentelee toistensa läheisyydessä, on heidän välilleen asetettava säkkikankaasta, havuista, oljista tahi muusta sellaisesta tehtyjä verhoja.

23 §.

Jokaisen kivenhakkaajan tulee varsinkin karkeammassa hakkuussa käyttää mikäli mahdollista ajanmukaisia silmäinsuojustimia.

24 §.

Nämä järjestysohjeet julkipannaan työpaikalle, missä se käy laatuun, mutta muuten pidetään nähtävänä työtä johtavan henkilön luona.

25 §.

Jokaista, joka rikkoo näitä järjestysohjeita, rangaistakoon enintään 500 markan sakolla.

26 §.

Nämät järjestysohjeet astuvat voimaan syyskuun 1 p:nä 1917.

Helsingissä toukokuun 25 p:nä 1917.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan Apulaispäällikkö, Senaattori Matti Paasivuori. Väinö Kahilainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.