43/1917

Annettu Helsingissä, 1 päivänä kesäkuuta 1917.

Suomen Senaatin päätös, sisältävä määräyksiä tavaran tilapäisestä säilyttämisestä Suomen rautatieasemilla.

Suomen Senaatille kuuluvan vallan nojalla on Senaatti katsonut hyväksi vahvistaa seuraavat määräykset tavaran tilapäisestä säilyttämisestä Suomen rautatieasemilla.

1 §.

Niillä Suomen Valtionrautateiden asemilla, jotka Rautatiehallitus katsoo tarkoitukseen soveltuviksi, otetaan valtionrautateiden puolesta mat- kustajien matkatavaraa ja muutakin samantapaista tavaraa sitävarten varatuissa säilytyspaikoissa tilapäisesti säilytettäväksi.

Tavaran jättäjälle annetaan tällöin Rautatiehallituksen vahvistaman mallin mukainen vastamerkki, joka tavaraa perittäessä on palautettava.

2 §.

Maksuksi tavaran tilapäisestä säilyttämisestä kannetaan kymmenen (10) penniä kollilta vuorokaudessa.

3 §.

Rahaa, arvopapereita ja -esineitä, asiakirjoja, pilaantuvaa tai tulenarkaa tavaraa, vaarallisia aineita, ladattuja ampuma-aseita, pahalle haisevia ja erittäin isoja ja kookkaita kolleja ei vastaanoteta säilytettäviksi.

4 §.

Näiden määräysten mukaan säilytetään tavaraa enintään kahdeksan (8) päivää, jonka jälkeen se siirretään aseman makasiiniin säilytettäväksi ja siitä kannetaan tällöin maksua niinkuin rautateitse saapuneesta tavarasta, jota ei säädetyn ajan kuluessa ole noudettu määräasemalta.

5 §.

Jollei matkustaja periessään säilytettäväksi jätettyä tavaraa voi esittää tavaraa säilytettäväksi jättäessään saamaansa vastamerkkiä, annetaan tavara eri kuittia vastaan matkustajalle ainoastaan siinä tapauksessa, että hän näyttää toteen omistusoikeutensa tavaraan esittämällä yksityiskohtaisen luettelon säilytettävänä olevista esineistä tai tarpeen vaatiessa jättää riittävän vakuuden.

6 §.

Jos Valtionrautateiden toimesta säilytettäväksi otettu esine häviää tai vahingoittuu, suoritetaan siitä korvausta soveltuvilla kohdin noudat- taen Liikenneohjesäännön 17 lukua, ottaen kuitenkin huomioon seuraavat erikoismääräykset: a) että rautatiehallinnon vastuuvelvollisuus tavaran hukkaantumisesta tai vahingoittumisesta alkaa niin pian kuin esine Valtionrautateiden omasta toimesta on otettu säilytettäväksi asemalle sitä varten järjestettyyn säilytyspaikkaan; b) että asemalle säilytettäväksi jätetty tavara katsotaan hukkaantuneeksi, jollei sitä toimiteta omistajalle kolmen vuorokauden kuluessa siitä, milloin sitä on pyydetty takaisin; c) että rautatiehallinto ei vastaa sellaisten esineiden hukkaantumisesta tai vahingoittumisesta, jotka on pantu säilytettäviksi jätettyjen vaatteiden taskuihin, matkapeitteisiin t. m. s., sekä d) että korvausta asemalle säilytettäväksi jätetystä tavarasta suoritetaan enintään kaksisataa viisikymmentä (250) markkaa kollilta.

Helsingissä, 1 päivänä kesäkuuta 1917.

Kulkulaitostoimituskunnan Päällikkö, Senaattori Väinö Voionmaa. H. Koroleff.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.