43/1917

Annettu Helsingissä, 1 päivänä kesäkuuta 1917.

Suomen Senaatin päätös, koskeva lisäystä Suomen Valtionrautateille tammikuun 21 päivänä 1897 vahvistetun Liikenneohjesäännön 101 §:ään.

Suomen Senaatille kuuluvan vallan nojalla on Senaatti katsonut hyväksi vahvistaa lisäyksen Suomen Valtionrautateille 21 päivänä tammikuuta 1897 vahvistetun Liikenneohjesäännön 101 §:ään, joten sanottu pykälä tulee kuulumaan:

101 §.

Korvausvaatimus sellaisesta pakaasista tahi tavarasta, joka ei ole perille saapunut tahi jonka kuljetus on viivästynyt, on tehtävä joko sen paikkakunnan asemapäällystölle, mihin tavara on menevä, taikka asianomaiselle liikennetirehtöörinapulaiselle talli Rautatiehallitukselle kahden kuukauden kuluessa siitä lukien kuin pakaasi tahi tavara jätettiin kuljetettavaksi.

Kun korvausvaatimus tehdään asemapäällystölle, tulee tämän, oheenliittäen saatavana olevan selvityksen asiasta, viipymättä ilmoittaa se asianomaiselle liikennetirehtöörinapulaiselle, jotta hän ryhtyisi asianaan oleviin toimenpiteisiin.

Tässä ja tämän edellisessä pykälässä korvausvaatimusten tekemisen varalta säädettyjä määräaikoja ei ole sovellutettava sellaisen matka- tai muun tavaran vahingoittumiseen, hukkaantumiseen tai viivästyneeseen kuljetukseen, jota tavaraa kuljetetaan velaksi erinäisten sotilaskuljetuksesta annetuissa määräyksissä edellytettyjen asiakirjain nojalla, vaan on siitä voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.

Helsingissä, 1 päivänä kesäkuuta 1917.

Kulkulaitostoimituskunnan Päällikkö, Senaattori Väinö Voionmaa. H. Koroleff.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.